4 koppar kaffe om dagen halverade risken för återfall i koloncancer. Foto: Fotolia/IBL

Patienter med koloncancer i stadium III som drack minst 2 koppar kaffe om dagen hade signifikant lägre risk att få återfall eller dö än patienter som inte drack kaffe alls. Det visar en studie i Journal of Clinical Oncology.

Den prospektiva studien har undersökt huruvida det finns något samband mellan återfall och dödsfall i koloncancer och intag av kaffe, te och koffein. 953 patienter med koloncancer i stadium III som rekryterats till en randomiserad behandlingsstudie i USA tillfrågades samtidigt om sina kostvanor och följdes under drygt 7 år. Under den tiden drabbades 329 patienter av återfall eller utvecklade nya primära tumörer. 288 av dem dog.

Jämfört med patienter som rapporterade att de inte drack kaffe alls hade patienter som drack minst 4 koppar kaffe om dagen signifikant lägre risk att få återfall eller dö av sin sjukdom (hazardkvot [HR] 0,58; 95 procents konfidensintervall [KI] 0,34–0,99). Även 2–3 koppar kaffe var kopplat till lägre risk (HR 0,69; 95 procents KI 0,49–0,96). Justering gjordes för kända och misstänkta förväxlingsfaktorer såsom fysisk aktivitet, glykemisk belastning i dieten, intag av sockerhaltiga drycker och kostvanor i övrigt.

När man specifikt tittade på koffeinhaltigt kaffe var sambandet ännu tydligare. Minst 4 koppar om dagen gav en hazardkvot för återfall eller dödsfall på 0,48 (95 procents KI 0,25–0,91). 2–3 koppar om dagen gav en hazardkvot på 0,69 (95 procents KI 0,51–0,93).

Varken te eller koffeinfritt kaffe kunde kopplas till lägre risk att få återfall eller dö, men det statistiska underlaget för koffeinfritt kaffe var sparsamt. Om det är koffeinet eller andra komponenter i kaffe som ligger bakom effekten är därför oklart. Det kan heller inte uteslutas att eventuella förväxlingsfaktorer som man inte justerat för, såsom sömnvanor, skiftarbete eller ångest, kan ha påverkat utfallet. Värt att nämna är också att det endast var 62 patienter i studien som drack 4 koppar kaffe eller mer per dag, varför fler studier behövs för att bekräfta sambandet.

Forskarnas teori är att sambandet kan förklaras av att kaffe förbättrar insulinkänsligheten och bidrar till reducerad hyperinsulinemi. Antagandet baseras på tidigare studier som visat att högt energiintag, hyperinsulinemi och typ 2-diabetes kan kopplas till ökad risk för återfall i koloncancer samt att hög kaffekonsumtion är kopplad till lägre risk att utveckla typ 2-diabetes.