Chilifrukten innehåller ämnet capsaicin som gör att den smakar starkt. Foto: Fotolia/IBL

Personer som åt kryddstark mat nästan varje dag hade 14 procent lägre risk att dö under en sjuårsperiod än personer som åt stark mat mer sällan än en dag per vecka. Det visar en prospektiv kohortstudie i BMJ med närmare en halv miljon kinesiska deltagare.

Efter exkludering av personer med cancer, hjärtsjukdom och stroke omfattade studien 199 293 män och 288 082 kvinnor i åldrarna 30–79 år (medelålder 50) från tio olika regioner i Kina. De tillfrågades hur ofta de ätit kryddstark mat under den senaste månaden samt vilken krydda som intagits och i vilken form (färsk chilipeppar, torkad chilipeppar, chilisås, chiliolja, annat eller vet ej). Färsk och torkad chilipeppar var de vanligaste kryddorna hos personer som intog kryddstark mat minst en dag per vecka.

Under en medianuppföljning på drygt 7 år eller 3,5 miljoner personår dokumenterades antalet dödsfall och deras orsaker. Dödsorsakerna grupperades i 7 kategorier: cancer, ischemisk hjärtsjukdom, cerebrovaskulär sjukdom, diabetes, respiratorisk sjukdom, infektioner eller annan orsak.

Efter justering för ett antal potentiella förväxlingsfaktorer sågs en signifikant minskad totalmortalitet hos personer som åt kryddstark mat minst en dag per vecka jämfört med personer som åt det mer sällan. Hos personer som intog kryddstark mat 1–2, 3–5 eller 6–7 dagar per vecka var hazardkvoten 0,90 (95 procents konfidensintervall [KI] 0,84–0,96), 0,86 (95 procents KI 0,80–0,92) respektive 0,86 (95 procents KI 0,82–0,90). Effekten sågs hos både män och kvinnor, men kopplingen tenderade att vara starkare hos kvinnor. Intaget av kryddstark mat var kopplat till signifikant minskad risk för dödsfall i cancer, ischemisk hjärtsjukdom och respiratorisk sjukdom. Hos personer som främst intog färsk chilipeppar sågs även en koppling till minskad risk att dö i diabetes.

Definitionen av kryddstark mat framgår inte i artikeln. Dessutom var intaget självrapporterat, vilket oundvikligen leder till vissa mätfel. Författarna efterlyser fler prospektiva studier i andra populationer för att bekräfta sambandet mellan kryddstark mat och mortalitet. De påpekar också att intaget av kryddstark mat kan vara kopplat till andra matvanor och livsstilar som kan ha påverkat utfallet och som man inte justerat för i brist på detaljerad information om personernas vanor. Författarna spekulerar dock i att det troligen är chilins bioaktiva ingredienser, såsom capsaicin, kalium och A-, B6-, C- och K-vitamin, som ligger bakom resultaten i studien. Tidigare studier tyder på att capsaicin minskar risken för fetma, cancer och högt blodtryck, förbättrar blodsockernivåerna samt har en antioxidativ och antiinflammatorisk effekt. Dessutom har ämnet en antimikrobiell verkan, vilket eventuellt kan påverka tarmfloran.