Vi lever allt längre, men också längre tid med sjukdom och funktionsnedsättning. Foto: Colourbox

Globalt ökade den förväntade livslängden med drygt 6 år mellan 1990 och 2013, men antalet friska levnadsår har inte ökat lika mycket. Det visar en omfattande studie som presenteras i Lancet.

Sammanställningen har gjorts av forskare vid ett internationellt konsortium under ledning av Institute for Health Metrics and Evaluation vid universitetet i Washington. De har studerat 306 sjukdomar och skador i 188 länder och jämfört mortalitet, antalet förtida dödsfall och antal levnadsår med funktionsnedsättning mellan länder och över tid, från 1990 till 2013. Jämförelserna gjordes genom beräkningar av antalet funktionsjusterade levnadsår (disability-adjusted life-years, DALY), där en DALY motsvarar ett förlorat friskt år, och förväntat antal friska levnadsår (healthy life expectancy, HALE).

Globalt ökade den förväntade livslängden med 6,2 år (från 65,3 år 1990 till 71,5 år 2013), medan antalet friska levnadsår ökade med 5,4 år (från 56,9 år 1990 till 62,3 år 2013). Resultatet blir att vi lever längre tid med ohälsa i dag än vad vi gjorde för drygt 20 år sedan.

2013 var de 5 största orsakerna bakom DALY ischemisk hjärtsjukdom, nedre luftvägsinfektion, stroke, rygg- och nacksmärta samt trafikolyckor, med stora variationer mellan länder och vissa variationer mellan kvinnor och män. Män förlorade fler friska år genom trafikolyckor än kvinnor, och kvinnor förlorade fler friska år i depression än män. I Sverige var de 5 största orsakerna bakom DALY rygg- och nacksmärta, ischemisk hjärtsjukdom, stroke, fallolyckor och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).

Antalet DALY som beror på smittsamma sjukdomar, maternella och neonatala sjukdomar samt nutritionsrelaterade sjukdomar har minskat från 1,19 miljarder 1990 till 769,3 miljoner 2013. Antalet DALY som beror på icke-smittsamma sjukdomar såsom hjärt–kärlsjukdomar och tumörer har däremot ökat från 1,08 miljarder till 1,43 miljarder.

Sverige hamnar inte på topp 10-listan över de länder som har flest förväntade friska levnadsår. Det gör däremot Japan, Singapore, Andorra, Island, Cypern, Israel, Frankrike, Italien, Sydkorea och Kanada. Japan hade flest förväntade friska levnadsår 2013, 71,1 år för män och 75,6 år för kvinnor.

Förväntat antal friska levnadsår i Sverige var för män 68,5 år och för kvinnor 71,0 år 2013, jämfört med 64,7 respektive 68,2 år 1990. Förväntad livslängd i Sverige var för män 79,6 år och för kvinnor 83,9 år 2013, jämfört med 74,8 respektive 80,4 år 1990.