Många typer av resistenta bakterier återfanns i tarmarna hos svenskar som vistats i Indien och Centralafrika trots att ingen av dem tagit antibiotika. Det visar en studie publicerad i tidskriften Antimicrobial Agents and Chemotheraphy.

Enligt studien kan betydligt fler typer av resistenta bakterier följa med i våra tarmar när vi reser än vad som tidigare varit känt.

Sekvensering av bakterie-DNA i avföringsprov från 35 svenska utbytesstudenter visade att resistensgener anrikats i tarmen under resan. Dessutom noterades en ökning av gener som bidrar till att flytta DNA mellan bakterier. Ingen av studiedeltagarna hade behandlats med antibiotika under utlandsvistelsen.

Resandet kunde kopplas till ökad förekomst av fem kategorier av antibiotikaresistensgener med resistens mot tetracykliner, aminoglykosider, betalaktamer, sulfonamider och trimetoprim.

1 av 35 studiedeltagare hade ESBL-producerande (extended-spectrum beta-lactamase) bakterier i tarmen innan avresa. Efter hemkomsten hade 12 av 18 personer som vistats i Indien och 0 av 17 personer som vistats i Afrika ESBL-producerande E coli i tarmen.

En ökad andel resistensgener i den normala tarmfloran är en stark riskfaktor för sjukdomar orsakade av resistenta bakterier. Konsekvensen av att resistensgener följer med resenärer hem kan därför bli en ökning av svårbehandlade infektioner.