Gothare förknippas med svarta kläder och smink, en speciell klädstil och musikgenren goth. Foto: Colourbox

15-åringar som starkt identifierade sig med subkulturen goth hade tredubblad risk för depression och femdubblad risk för självskadebeteende tre år senare jämfört med ungdomar som inte alls identifierade sig som gothare. Det visar en studie i Lancet Psychiatry.

Forskarna utgick från en brittisk kohort av gravida kvinnor med beräknat förlossningsdatum mellan 1 april 1991 och 31 december 1992. Barnen följdes under uppväxten och fick bland annat genomgå olika fysiska och psykologiska tester från 7 års ålder. Vid 15 års ålder tillfrågades ungdomarna i vilken grad de identifierade sig med åtta olika sociala grupper, bland annat gothare*.

Vid 18 års ålder fyllde studiedeltagarna i formuläret CIS-R (Clinical interview schedule revised) som bedömde huruvida de hade klinisk depression eller inte och om de någonsin ägnat sig åt självskadebeteende. Av 5 357 ungdomar som svarat på hur de identifierar sig med olika sociala grupper, var det 3 694 som även fyllde i CIS-R-formuläret tre år senare.

18 procent av ungdomarna som starkt identifierade sig med goth mötte kriterierna för klinisk depression jämfört med 6 procent av dem som inte alls identifierade sig med goth. Motsvarande siffror för självskadebeteende var 37 procent jämfört med 10 procent. Ett »dos-responssamband« observerades för både depression och självskadebeteende. 15-åringar som till viss grad identifierade sig med goth hade en oddskvot (OR) på 1,63 (95 procents konfidensintervall [KI] 1,14–2,34) att drabbas av depression tre år senare, medan 15-åringar som starkt identifierade sig med goth hade en OR på 3,67 (95 procents KI 2,33–4,79). Motsvarande oddskvoter för självskadebeteende var 2,33 (95 procents KI 1,80–3,02) respektive 5,14 (95 procents KI 3,58–7,36).

Sambanden kvarstod även efter justering för ett antal potentiella förväxlingsfaktorer, såsom negativ självbild, beteendeproblem, tidigare symtom på depression och självskadebeteende, tidigare utsatthet för mobbning och depression hos modern. Det går dock inte att utesluta att man missat någon viktig förväxlingsfaktor.

Influenser från kamrater och påverkan från musik som sänker sinnesstämningen kan vara några av förklaringarna till de observerade sambanden, tror författarna. De påpekar dock att studien inte kan användas för att påstå att personer som blir gothare utvecklar en ökad risk för depression och självskadebeteende. Däremot föreslår de att man bör försöka identifiera unga gothare som ligger i riskzonen och aktivt ge stöd till dem.

Av alla studerade sociala grupper hade personer som identifierade sig med goth störst risk att drabbas av depression och självskadebeteende. Något högre risk än genomsnittet hade skejtare och enstöringar, medan de som identifierade sig som sportiga var minst benägna att drabbas av depression (4 procent) och självskadebeteende (6 procent).

*Oxford Dictionary definierar en gothare som en medlem av en subkultur som gillar svarta kläder, vitt och svart smink samt gothmusik.