Personer med ett självmordsförsök bakom sig löper ökad risk för fullbordat självmord under vissa omständigheter, enligt en studie gjord av forskare vid Karolinska institutet och publicerad i Journal of Clinical Psychiatry.

Forskarna har med hjälp av Socialstyrelsens slutenvårdsregister följt 34 219 personer som vårdades på sjukhus under minst ett dygn för avsiktlig självskada någon gång under perioden 2000 till 2005. År 2009, det vill säga mellan tre och nio år efter självmordsförsöket, hade 1 182 av dessa patienter avlidit på grund av självmord, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Forskarna ser en rad omständigheter som ser ut att öka risken för fullbordat självmord. Risken är högre under de första åren efter självmordsförsöket. Den är särskilt stor hos individer med allvarliga psykiska störningar, såsom affektiv eller psykotisk sjukdom och i synnerhet bipolär sjukdom. Risken ökar ytterligare om det föregående självmordsförsöket gjordes med hängning eller annan metod än förgiftning.