21 av 32 kvinnor blev gravida och 10 av dem har fött barn. Foto: Colourbox

Nästan en tredjedel av de kvinnor som fryst ned äggstocksvävnad och fått den återtransplanterad blev senare fertila och fick barn. Det visar en dansk studie som presenteras i tidskriften Human Reproduction.

År 2000 startade ett danskt program för nedfrysning av äggstocksvävnad. I den retrospektiva kohortstudien ingick 41 kvinnor som mellan 2003 och 2014 mottagit en eller flera transplantationer inom ramen för programmet. De flesta hade fryst ned sin äggstocksvävnad på grund av cancerbesked och efterföljande cancerbehandling. Medelåldern vid nedfrysning var 29,8 år, och den första återtransplantationen skedde vid i genomsnitt 32,9 års ålder.

32 av kvinnorna önskade bli gravida. Hittills har 21 av dem fått minst ett positivt graviditetstest. Av totalt 28 positiva graviditetstest har 24 resulterat i kliniska graviditeter där fostrets hjärtljud konstaterats vid graviditetsvecka 7.

10 kvinnor (31 procent) har fött 13 friska barn, och därutöver pågår en graviditet i tredje trimestern. Av dessa blev 8 till på naturlig väg och 6 med hjälp av IVF-behandling.

2 aborter genomfördes, 7 spontana missfall skedde i första trimestern och 1 missfall skedde i graviditetsvecka 19. Andelen missfall är högre än förväntat och reflekterar troligen att graviditeter hos kvinnor som överlevt cancer är mer komplicerade.

5 av kvinnorna som lyckades bli gravida hade låg men inte helt frånvarande äggstocksfunktion vid tiden för transplantation. Det är okänt huruvida ägget som resulterade i graviditet härstammade från den transplanterade vävnaden eller inte.

Inga signifikanta skillnader observerades mellan kvinnor som lyckats bli gravida och kvinnor som inte blivit det avseende ålder vid nedfrysning, ålder vid första transplantationen, andel transplanterad vävnad eller follikeldensitet i vävnaden.

Den funktionella livstiden för den transplanterade vävnaden varierade från över 10 år till mindre än 1 år. En kvinna som var 37 år vid nedfrysning återfick aldrig någon äggstocksfunktion.

3 av 41 transplanterade kvinnor fick återfall i sin cancer, men återfallen bedömdes vara orelaterade till transplantationen.

Författarna konstaterar att nedfrysning av äggstocksvävnad börjar bli en etablerad metod för att bevara fertiliteten och troligen kommer att bli inkorporerad i cancerbehandling för unga kvinnor. Det finns dock ett behov av större studier med längre uppföljningstider för att fastställa behandlingens effektivitet och säkerhet.