Vid antidepressiv behandling mot depression är placebokomponenten som bekant mycket stor. I en studie som presenteras i JAMA Psychiatry visas att de individer som får bäst placeboeffekt också tenderar att få bäst effekt om de väl får medicin.

Studien har gjorts i USA och omfattar 35 obehandlade vuxna patienter med depression (major depression). Undersökningen har gjorts i två steg. Först behandlades deltagarna med placebo i två veckor, men fick information om att de gavs antidepressiv behandling. Efter två veckor undersöktes deltagarnas opioidsystem med PET-kamera, och de som uppnått god behandlingseffekt – alltså god placeboeffekt – hade ökad bindning till µ-receptorn i nucleus accumens (en ärtstor samling neuron som är viktig för belöning). Efter PET-undersökningen fick deltagarna riktig antidepressiv medicin, i de flesta fall SSRI-preparat. Det visade sig att de som haft starkt placebosvar – och hög grad av bindning till µ-receptorn av placebobehandlingen – var de som fick bäst effekt av medicinen. Placeboinducerat endogent opioidsvar kunde förklara 43 procent av variabiliteten i det farmakologiska behandlingssvaret. Den antidepressiva effekten följdes med skalan QIDS-SR16 (Quick inventory of depressive symptomatology self report).

Hjärnans opioidsystem tycks således inte bara vara viktigt för placeboeffekt vid depression (och även smärta) utan också spela en roll för svar på farmakologisk antidepressiv behandling. En intressant observation från tidigare forskning i linje med de aktuella resultaten är att buprenorfin, som är en partiell µ-receptoragonist, har visats kunna ge antidepressiv effekt.