Avbrott i barns stillasittande gav signifikant lägre koncentrationer av insulin respektive fria fettsyror. Foto: Fotolia

En ny studie visar att några minuters avbrott för fysisk aktivitet bland stillasittande barn inte ökar energiintaget och har gynnsam effekt på den metabola funktionen. 

Att avbryta vuxnas stillasittande med korta pauser för fysisk aktivitet har positiva effekter på metabol funktion [1]. Liknande resultat har nu visats hos barn [2]. Tjugoåtta normalviktiga 7–11-åringar deltog i en randomiserad studie vid National Institutes of Health (NIH), Hatfield Clinical Research Center i Maryland. Syftet var att studera hur korta avbrott i stillasittande för fysisk aktivitet påverkade barnens glukostolerans.

Deltagarna fick vid ett tillfälle sitta ner tre timmar i följd, och vid ett annat tillfälle avbröts stillasittandet varje halvtimme av tre minuters medelintensiv gång på löpband. Samtidigt genomfördes peroral glukosbelastning. Vid varje undersökningstillfälle mättes halvtimmesvis koncentrationen av insulin, C-peptid, glukos och fria fettsyror, och arean under kurvan (AUC) beräknades. Efteråt serverades en lunchbuffé, för att studera om barnens energiintag påverkades. 

Avbrott i barnens stillasittande resulterade i 32 procent lägre insulin AUC, 17 procent lägre C-peptid AUC och 7 procent lägre glukos AUC. Vidare var koncentrationen av insulin respektive fria fettsyror signifikant lägre jämfört med vid oavbrutet sittande. Det sågs ingen signifikant skillnad i efterföljande energiintag mellan de två tillfällena. 

Författarna drar slutsatsen att några minuters medelintensiv gång som avbrott i normalviktiga barns stillasittande förbättrar deras kortsiktiga metabola funktion, utan att öka efterföljande energiintag. Aktiva, korta avbrott i stillasittande skulle således kunna utgöra en fungerande strategi för att förebygga kardiometabola riskfaktorer hos barn.