Autoreferat. Moderns viktförändring mellan första och andra graviditeten kan påverka andra barnets risk för dödföddhet eller spädbarnsdöd. Det visar resultaten från en svensk studie publicerad i Lancet.

Studien baserar sig på information från Medicinska födelseregistret och Dödsorsaksregistret och inkluderade information från kvinnor som hade fött två barn i enkelbörd under perioden 1992–2010. Av totalt 456 711 kvinnor med information om BMI i båda graviditeterna ökade 21 procent av kvinnorna sitt BMI med minst 2 enheter (motsvarande minst 5,8 kg för en normallång kvinna). För 4,6 procent minskade BMI med minst 2 enheter.

Jämfört med kvinnor med stabil vikt (BMI-förändring högst ±1 enhet) var riskökningen för dödföddhet hos barn till kvinnor vars BMI ökat mellan 2 och < 4 enheter och med minst 4 enheter 38 procent respektive 55 procent. För kvinnor som var normalviktiga (BMI < 25) i första graviditeten ökade också risken för spädbarnsdöd med tilltagande viktökning. För kvinnor som var överviktiga (BMI > 25) och minskade sin vikt med minst 2 BMI-enheter minskade risken för neonatal död.

Tidigare studier har visat att viktförändringar mellan graviditeterna påverkar riskerna för överviktsrelaterade graviditetskomplikationer som preeklampsi, graviditetsdiabetes, för tidig födsel och hög födelsevikt hos barn – komplikationer som ökar riskerna för dödföddhet och spädbarnsdöd.

Resultaten från denna studie stödjer tidigare fynd att risken för dödföddhet och spädbarnsdöd ökar med moderns övervikt och fetma. Preventiva insatser i syfte att förhindra viktökning mellan graviditeterna och främja viktminskning hos överviktiga kvinnor kan vara betydelsefulla för att minska risken för dödföddhet och spädbarnsdöd hos omföderskor.