Karolinska institutet och Folkhälsomyndigheten har i en registerstudie undersökt i vilken grad HPV-vaccination (humant papillomvirus) skyddar mot höggradiga cellförändringar i livmoderhalsen, särskilt sådana förändringar som kan vara förstadium till cancer (cervikal intraepitelial neoplasi grad 2 och 3). 

Forskarnas slutsats är att vaccinet skyddar mot allvarliga förstadier till livmoderhalscancer och att skyddseffekten är störst om man vaccinerar sig vid unga år, tidigare än 16 år.

Studien omfattade alla flickor och kvinnor i åldrarna 13–29 år bosatta i Sverige någon gång under åren 2006–2013. Av totalt 1,4 miljoner personer hade 236 000 vaccinerats. Uppgifter om vaccination och cellförändringar hämtades från vårdregister. 

Kvinnor som vaccinerats före 17 års ålder hade bäst skydd mot höggradiga cellförändringar, 75 procent. De som vaccinerats i åldern 17–19 år skyddades till 49 procent. Skyddseffekten var lägst för de som vaccinerats senare, i åldern 20–29 år,  22 procent.