Mellan 2013 och 2014 skedde i Franska Polynesien det dittills största rapporterade utbrottet av zikavirus i världen. Uppemot 32 000 personer sökte sjukvård för misstänkt infektion. Symtomen associerade med infektionen var feber, utslag, muskel- och ledvärk samt konjunktivit. Under utbrottet diagnostiserades 42 personer med Guillain–Barrés syndrom. Normalt drabbar Guillain–Barrés syndrom 1–2 personer per 100 000 per år i Nordamerika och Europa.

Studien omfattade de 42 personerna med Guillain–Barrés syndrom samt två kontrollgrupper. Den ena kontrollgruppen (CRT 1) bestod av 98 köns-, ålders- och hemvistmatchade personer som besökt samma sjukhus men inte haft feber. Den andra kontrollgruppen (CRT 2) omfattade 70 personer som testades positivt för zikavirus men utan neurologiska symtom associerade med Guillain–Barrés syndrom.

Majoriteten (88 procent) av personerna med Guillain–Barrés syndrom beskrev symtom associerade med infektion av zikavirus ungefär 6 dagar före debut av neurologiska symtom. Ingen var positiv för zikavirus på sjukhuset, men blodprov visade att 41 (98 procent) hade antikroppar mot viruset och alla (100 procent) hade neutraliserande antikroppar mot zikavirus. I CRT 1 hade enbart 54 (56 procent) neutraliserande antikroppar. De flesta av deltagarna i de tre grupperna hade tecken på tidigare infektion av denguevirus. Tidigare infektion med denguevirus kunde därför inte visas öka risken för Guillain–Barrés syndrom hos infekterade med zikavirus.

Ingen person dog av Guillain–Barrés syndrom i studien och personernas sjukhusvistelse var i snitt 11 dagar. Efter tre månader kunde 24 (57 procent) gå utan hjälp. Författarna beräknade risken för Guillain–Barrés syndrom under utbrottet i Franska Polynesien till 0,24 per 1 000 zikavirusinfektioner.

Relationen mellan zikavirus och Guillain–Barrés syndrom är fortfarande outforskad och det är svårt att dra slutsatser om det pågående utbrottet i Sydamerika. Det är exemplevis inte säkert att viruset är identiskt eller om störfaktorer kan ligga bakom överrisken i Franska Polynesien.