Avhandling. Leversjukdom är en allt vanligare orsak till död [1]. Den vanligaste leversjukdomen i dag är fettlever (non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD). Globalt beräknas 25 procent av befolkningen ha fettlever [2], och prevalensen i Sverige uppskattas till ca 15 procent. NAFLD riskerar att leda till skrumplever även hos patienter som inte dricker alkohol, men det är oklart vilka faktorer som bäst förutsäger ökad risk för sjuklighet och död.

Fettlever tros snart bli den vanligaste orsaken till behov av levertransplantation. I Sverige i dag är det den ovanliga leversjukdomen primär skleroserande kolangit (PSC) som oftast är skälet till livräddande levertransplantation. Vid PSC skrumpnar gallgångarna av oklar anledning, och patienterna riskerar såväl cirrosutveckling som cancer i lever och gallgångar.

I en ny avhandling studerades leversjukdom och risk för död med särskilt fokus på fettlever och PSC [3].

Det är oklart om låg alkoholkonsumtion vid fettlever och PSC är säker. Vi fann vid studier av patienter med dessa sjukdomar att låggradig konsumtion av alkohol vid PSC inte var förenad med en svårare leversjukdom och att låggradig alkoholkonsumtion (max 7 enheter per vecka) är säker vid PSC. Vid fettlever fann vi att alkoholkonsumtion (upp till max 13 enheter per vecka) verkade skyddande mot cirros. Patienter med tecken på högre alkoholkonsumtion än så löpte dock högre risk för skrumplever. 

I en annan, sedermera flitigt citerad studie undersöktes vilka faktorer i levern som bäst kan förutsäga sjukdomsspecifik dödlighet. Data om 229 patienter med fettlever (uppföljning i genomsnitt 26 år) kopplades till befintliga populationsbaserade register. Den viktigaste prognostiska faktorn för sjukdomsspecifik dödlighet visade sig vara mängden av bindväv i levern.  

Det är oklart om övervikt i sig är kopplad till utveckling av leversjukdom. Vi analyserade mönstringsdata från 1969–70 för ca 45 000 män som vid tillfället besvarat detaljerade frågor om livsstil och alkoholkonsumtion. Genom att koppla informationen till populationsbaserade register fann vi att övervikt var en oberoende riskfaktor för utveckling av svår leversjukdom upp till 39 år senare i livet.

Sammanfattningsvis sågs att låggradig alkoholkonsumtion förefaller vara säker vid PSC och NAFLD, åtminstone vid tidig sjukdom. Vidare är andelen bindväv i levern den viktigaste riskfaktorn för död i NAFLD och övervikt en oberoende riskfaktor för utveckling av svår leversjukdom.