Egenreferat. Tyreostatika som Thacapzol (tiamazol) och Tiotil (propyltiouracil) är viktiga för behandling av hypertyreos, men ca 0,5 procent av patienterna drabbas av agranulocytos med sänkt immunförsvar som biverkan. I den första europeiska genetiska studien av tyreostatikainducerad agranulocytos jämfördes genetiska varianter över hela arvsmassan mellan 39 patienter med agranulocytos och 5 170 kontrollpersoner från Sverige, Spanien, Frankrike och Tyskland.

Statistiskt signifikant association med agranulocytos sågs inom den del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, och den starkaste associationen var med HLA-B*27:05 (oddskvot [OR] 7,30; 95 procents konfidensintervall [95KI] 3,81–13,96, P = 1,91 × 10-9). Eftersom hypertyreos i sig också är associerad med vissa HLA-typer behövde vi utesluta att associationen berodde på grundsjukdomen. Vi jämförde därför patienter med agranulocytos även med en mindre grupp kontrollpersoner som tidigare behandlats för hypertyreos. Det ledde till att oddskvoten för HLA-B*27:05 mer än dubblerades (OR 16,91; 95KI 3,44–83,17, P = 5,04 × 10⁴), vilket tyder på att sambandet mellan agranulocytos och HLA-B*27:05 hos européer är sant. Tidigare studier i kinesisk och japansk befolkning har visat att tyreostatikainducerad agranulocytos är associerad med HLA-B*38:02 och HLA-DRB1*08:03, men dessa HLA-typer är sällsynta i europeisk befolkning och sågs därför inte i vår studie. En liknande skillnad har tidigare rapporterats för HLA-B*15:02, som ökar risken för svåra hudreaktioner av karbamazepin men nästan enbart förekommer hos personer med östasiatiskt ursprung.

Med hjälp av tre genetiska varianter i HLA-området utvecklade vi en prediktionsmodell för risk för tyreostatikainducerad agranulocytos hos européer. Enligt modellen kommer en av tre som bär på dessa varianter att insjukna i agranulocytos vid behandling med tyreostatika (OR 753; 95KI 105–6 812). Med genetisk screening av 238 patienter med hypertyreos skulle ett fall av agranulocytos kunna undvikas. För att sätta denna siffra i perspektiv så behöver 407 patienter med kinesiskt ursprung screenas för HLA-B*15:02 för att undvika en svår hudreaktion av karbamazepin. Screening av HLA-B*15:02 inför behandling med karbamazepin är redan etablerad i Sverige då det i bland annat Fass rekommenderas för patienter med hankinesiskt eller thailändskt ursprung.