Egenreferat. Det är väl känt att män med prostatacancer i släkten löper ökad risk att själva drabbas. Man räknar till exempel med att bröder till män med prostatacancer har en drygt dubblerad risk. Prostatacancer är inte sällan en beskedlig åkomma som inte behöver behandlas, men andra gånger är det en dödlig sjukdom. Så vad innebär egentligen dubblerad risk? En viktig skillnad är förstås om en man löper ökad risk att drabbas av den ena eller den andra formen, men fram till nu har det saknats studier som delar upp den totala risken för prostatacancer i separata risker för olika svårighetsgrader av sjukdomen.

Vi studerade utvecklingen av cancer hos över 50 000 bröder till män med prostatacancer i forskningsdatabasen PcBaSe, där uppgifter från kvalitetsregister samkörs med andra heltäckande offentliga register. Män med en bror med prostatacancer hade 30 procents risk att själva få diagnosen före 75 års ålder, vilket ska jämföras med 13 procents genomsnittlig risk för svenska män. Deras risk för avancerad prostatacancer var »bara« 9 procent, vilket ska jämföras med 5 procent genomsnittlig risk. Män som hade både en far och en bror med prostatacancer hade 48 procents total risk för prostatacancer och 14 procents risk för avancerad prostatacancer.

Risken för avancerad prostatacancer visade sig vara i stort sett lika hög för dem som hade en bror med en lokaliserad, beskedlig cancer som hos dem som hade en bror med avancerad cancer. Fyndet är något förvånande, men viktigt. Många män med en far eller bror med beskedlig, obehandlad prostatacancer tror kanske inte att deras egen risk för allvarlig prostatacancer är påtagligt ökad. En del av dem vet förmodligen inte ens om att de har prostatacancer i familjen. Vi som träffar män med prostatacancer måste alltså höra efter om det finns ytterligare fall i släkten och rekommendera männen att diskutera den ärftligt ökade risken med sina söner och bröder.