Peptiden beta-amyloid bygger upp de amyloida plack som ansamlas i hjärnan hos personer med Alzheimers sjukdom. Det har tidigare varit oklart vilken biologisk roll peptiden haft. I en nyligen publicerad studie visas att b-amyloid är en antimikrobiell peptid in vivo. Tidigare har andra forskare kunnat observerat antimikrobiella egenskaper in vitro, men detta är första gången det påvisas hos försöksdjur.

Vid ett av de beskrivna experimenten sprutades bakterier in i hjärnan på möss, vilket gav en dödlig infektion. Genetiskt modifierade möss med överuttryck av b-amyloid (musmodellen 5XFAD för Alzheimers sjukdom) hade signifikant längre överlevnad än möss med naturligt förekommande genuppsättning (vildtyp). Forskarna kunde också se hur infektionen bidrog till att amyloida plack bildades i försöksdjurens hjärna.

Antimikrobiella peptider är en viktig del av immunförsvaret. Det tycks som om b-amyloid både kan bilda porer genom cellmembran och bidra till aggregering och inkapsling av olika mikroorganismer. Antimikrobiell effekt har visats mot jästsvampar, bakterier och höljeförsedda virus som Influensa A och herpes simplex-virus. Resultaten indikerar en möjlig koppling mellan infektioner och utvecklingen av Alzheimers sjukdom.