Illustration: Colourbox

Egenreferat. Rift Valley-feber sprids genom ett myggburet virus och orsakar svåra infektioner hos djur och människor i Afrika samt på Arabiska halvön. Hos människan karakteriseras infektionen av influensaliknande symtom. I några procent av fallen utvecklas allvarligare hemorragisk feber med hög mortalitet och komplikationer som levernekros, retinit och encefalit.

Infektionen orsakar spontana aborter hos boskap, men det har tidigare angetts att människor inte drabbas på samma sätt. Patogenesen vid Rift Valley-feber och orsakerna till spontana aborter är i stor utsträckning fortfarande okända. För närvarande saknas också humant vaccin och effektiv behandling.

I samband med ett misstänkt utbrott av blödarfeber i norra Sudan noterade läkare vid kvinnokliniken på universitetssjukhuset i Port Sudan i norra Sudan en ökning av missfall hos febrila kvinnor. Detta ledde till ett samarbete mellan forskare vid Umeå universitet, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och läkare i Sudan för att undersöka förekomsten av Rift Valley-febervirus hos gravida kvinnor vårdade för feber och blödningssymtom. 

I en nyligen publicerad studie av totalt 130 gravida kvinnor visas nu för första gången att Rift Valley-feber även kan orsaka abort hos människa. Bland de inkluderade kvinnorna fick 27 missfall och 4 födde för tidigt. Analyser för att påvisa virus-RNA (RT-PCR) samt för specifika antikroppar (ELISA och neutralisationstest) visade att 28 av 130 patienter var infekterade med Rift Valley-febervirus och 31 med chikungunyavirus. Kvinnorna uppvisade typiska kliniska symtom och laboratoriemässiga fynd för dessa virusinfektioner.

Av kvinnorna med konstaterad Rift Valley-feber fick 54 procent missfall, jämfört med 12 procent av dem som var negativa för Rift Valley-feber (P < 0,0001). Vid multipel logistisk regressionsanalys hade gravida med Rift Valley-feber mer än sju gånger högre risk att få missfall (oddskvot 7,4; 95 procents konfidensintervall 2,7–20,1; P < 0,0001). Resultatet justerades för ålder, hemorragisk sjukdom och pågående infektion med chikungunyavirus.

Upptäckten är viktig för forskningen om olika preventiva åtgärder som skulle kunna minska antalet missfall, vilket är ett stort hälsoproblem för kvinnor i Afrika.

Men fynden är också oroande eftersom myggburna virus har potential att sprida sig vidare till nya kontinenter, vilket det nu uppmärksammade zikaviruset är ett exempel på. Dessutom har virussjukdomen Rift Valley-feber även potential att användas vid biologisk krigföring och bioterrorism.