Anabola steroider brukas regelbundet olagligt av minst 50 000 svenskar, enligt officiell statistik. I en aktuell dansk fall–kontroll-studie jämfördes 37 män med pågående missbruk av anabola steroider med 33 tidigare brukare (genomsnittligt avslut 2,5 år tidigare) och 30 friska kontroller i samma ålder. Alla 90 personerna ägnade sig åt styrketräning.

Hormonerna LH (luteiniseringshormon), FSH (follikelstimulerande hormon), inhibin B och anti-müllerskt hormon var signifikant lägre hos dem med pågående missbruk (ett fynd som också fungerade som belägg för missbruket). I gruppen som tidigare missbrukat anabola steroider hade 27 procent lägre serumtestosteron än referensvärdet, mot ingen i kontrollgruppen. Därtill låg serumtestosteron på en signifikant lägre nivå i gruppen som tagit anabola steroider som helhet. Gruppen som tidigare använt steroider hade signifikant oftare depressiva symtom (24 procent), erektil dysfunktion (27 procent) och nedsatt libido (40 procent) jämfört med de båda andra grupperna.

Sammantaget visade undersökningen att de som avslutat ett missbruk av anabola steroider 2,5 år senare har både låga testosteronvärden och hypogonadala symtom. Eftersom bruket är så vanligt är det viktigt att känna till sambanden, inte minst för allmänläkare, psykiatrer och urologer. De som träffar idrottsutövare där det finns risk för dopning med anabola steroider bör ta varje möjlighet att informera om riskerna för bruket både på lång och kort sikt.