Avhandling. Screening för prostatacancer är omdiskuterad. Den kan leda till minskad dödlighet, men till priset av överdiagnostik och överbehandling. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör hälso- och sjukvården inte erbjuda screening med PSA-prov. Däremot kan varje enskild man önska screening. Varje man som överväger screening bör få skriftlig information kring mätning av PSA innan blodprovet tas.

Män med lokaliserad prostatacancer kan botas med strålbehandling eller med radikal prostatektomi, som vanligen utförs med öppen retropubisk teknik eller med en robotassisterad laparoskopisk teknik. Sjukdomsspecifik överlevnad är likartad efter dessa behandlingar, men biverkningarna är olika. De vanligaste biverkningarna som inträffar tidigt efter behandling är väldokumenterade, men data om mer sällsynta sena komplikationer är otillräckliga.

Genom att använda data från Nationella prostatacancerregistret och andra svenska kvalitetsregister jämfördes andelen återinläggningar efter robotassisterad och öppen radikal prostatektomi, liksom sena biverkningar efter operation och strålning. Data från över 40 000 behandlingar under tidsperioden 1997–2014 analyserades.

Endast 14 procent av symtomfria män erhöll information om PSA-test enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Återinläggningsfrekvensen efter radikal prostatektomi var ca 10 procent både efter robotassisterad och öppen operation. Det var stor skillnad i återinläggningsfrekvensen mellan sjukhus, framför allt bland mindre sjukhus. Jämfört med bakgrundspopulationen var risken för biverkningar ökad upp till 12 år efter både operation och strålning.

Sena komplikationer var vanligare efter strålning. De flesta biverkningarna inträffade inom tre år efter operation. Risken för urininkontinens var högre efter operation än efter strålning, men risken för ändtarmsbesvär och vattenkastningsbesvär var högre efter strålning. Risken för de flesta analyserade biverkningarna var jämförbar mellan robotassisterad och öppen operation, men risk för anastomosstriktur var högre efter öppen operation medan risk för ärrbråck var högre efter robotassisterad operation.

Det behövs bättre information till symtomfria män om PSA-prov. Behandlingsalternativen vid botbar prostatacancer har olika biverkningar, och kunskap om biverkningsprofil av olika behandlingar på kort och lång sikt har betydelse för val av behandlingsmetod.