Egenreferat. Tidigare studier har rapporterat ökad risk för schizofreni hos barn födda av kvinnor som varit utsatta för svält under graviditeten.

I den föreliggande registerstudien undersökte vi om det finns en koppling mellan viktuppgång hos mamman under graviditeten och risken att barnet ska utveckla schizofreni senare i livet. I studien, baserad på Medicinska födelseregistret och Patientregistret, följde vi upp barn som var födda mellan 1982 och 1989, över en halv miljon personer. Av dessa utvecklade ca 3 000 personer schizofreni eller andra så kallade icke-affektiva psykoser.

Om mamman haft en låg viktuppgång, mindre än 8 kg för normalviktiga kvinnor, var risken för icke-affektiva psykoser hos barnen 30 procent högre än i gruppen där mammans viktuppgång föll inom de aktuella rekommendationerna (11,5–16 kg för normalviktiga kvinnor). Inte bara för normalviktiga utan även för mammor med övervikt eller fetma var låg viktuppgång (mindre än 5 kg) förenat med riskökning. Sambandet sågs också vid en jämförelse mellan barn som var helsyskon, vilket antyder att fynden inte enbart förklaras av ärftliga faktorer. Till skillnad från när det gällde låg viktuppgång hittade vi ingen koppling mellan mammans BMI i början av graviditeten och barnens risk för att utveckla icke-affektiva psykoser.

Studien visar att de rådande riktlinjerna kring viktuppgång möjligen inte bara är fördelaktiga genom att förebygga graviditetskomplikationer, utan också kan ha positiva effekter för barnet på längre sikt.