Alligator mississippiensis. Parvalbumin har i en tidigare studie påvisats i svansmuskeln hos denna art. Foto: Design Windmill/Colourbox

Egenreferat. Förekomsten av matallergi ökar. Allergi mot kycklingkött är ovanlig, men förekommer, och allergisk korsreaktivitet finns rapporterad mellan kött från kyckling, kalkon, gås och anka. Däremot finns inga beskrivna fall av allergiska reaktioner mot krokodilkött. Krokodilen är en reptil men också fåglarnas närmaste levande släkting. I en fallrapport berättar vi om en 13-åring med känd allergi mot kycklingkött som reagerade med anafylaxi då han åt krokodilkött. Vi visar att orsaken var en korsallergisk reaktion och har identifierat proteinet som orsakade anafylaxin.

Pojken var på grund av IgE-medierad allergi mot kyckling och kalkon patient på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset sedan 5 års ålder. Han reagerade på mycket små mängder protein och fick allergiska reaktioner trots att han och familjen försökte undvika mat med innehåll eller kontamination av kyckling eller kalkon. När pojken vid 13 års ålder åt krokodilkött för första gången reagerade han omedelbart med klåda i halsen, konjunktivit, nässelutslag, ögonsvullnad samt andningssvårigheter.

Vi trodde att det kunde vara en korsallergisk reaktion mellan kyckling och krokodil eller att krokodilköttet kontaminerats. Undersökningar uteslöt kontamination, och ett laboratorietest visade att pojkens basofila celler i blodet reagerade på både kyckling och krokodil. Specifikt IgE mot kyckling (40 kE/l), kalkon (14 kE/l) och krokodil (6 kE/l) påvisades. Pojkens serum användes för IgE-immunblot med kyckling- respektive krokodilextrakt och för inhibitionsstudier. Resultaten bekräftade misstanken om korsreaktivitet.

Efter genomgång av litteraturen misstänkte vi att alfaparvalbumin kunde ha orsakat korsreaktiviteten. Vi fann en fallrapport som identifierade alfaparvalbumin som orsak till allergisk reaktion mot kyckling hos en 54-årig kvinna samt en studie som påvisade parvalbumin i svansmuskeln hos Alligator mississippiensis. Vi kontaktade de forskare i Luxemburg som skrivit fallrapporten och inledde ett samarbete som gjorde att vi kunde fastställa att alfaparvalbumin utlöst pojkens allergiska reaktioner mot såväl kyckling som krokodilkött. Forskarna i Luxemburg sekvenserade krokodilparvalbuminet och fann 92 procent homologi med kycklingparvalbumin.

Dessa fynd gör att patienter med allergi mot kycklingkött bör informeras om att de kan reagera vid intag av krokodilkött. Ökat resande och ökad tillgänglighet till exotiska livsmedel innebär nya utmaningar för vården av matallergiska patienter. Vår studie visar dessutom att korsallergiska reaktioner måste övervägas även mellan födoämnen som kanske inte uppfattas som besläktade.