Avhandling. Graviditet innebär en stor belastning för hjärtat. Tidigare avråddes ofta kvinnor med hjärtmissbildning eller Marfans syndrom från graviditet på grund av riskerna det kunde innebära för dem och för det väntade barnet. De medicinska framstegen de senaste decennierna har dock lett till bättre förutsättningar för dessa individer att genomgå graviditet.

I en avhandling undersöktes utfall av graviditet hos dessa kvinnor och deras barn, men även utfall för barn till män med hjärtmissbildning och hur hjärtat påverkas hos kvinnor med Marfans syndrom efter graviditet. Kohorten för att undersöka individer med hjärtmissbildning omfattade alla individer födda mellan 1973 och 1983 i Sverige, ca 1 miljon personer. Av dessa var 5 000 kvinnor och män med hjärtmissbildning. I studierna av kvinnor med Marfans syndrom användes en kohort omfattande alla svenska kvinnor födda 1973–1993, ca 1 miljon individer. Kohorten innefattade 273 kvinnor med Marfans syndrom.

Avhandlingen visar att individer med hjärtmissbildning och kvinnor med Marfans syndrom oftare var födda prematurt, med låg födelsevikt (< 2 500 g) eller små för tiden eller med kejsarsnitt. Barn till kvinnor med hjärtmissbildning hade samma risker som sina mödrar. Däremot drabbades barn till män med hjärtmissbildning och barn till kvinnor med Marfans syndrom inte oftare av komplikationer i samband med födseln.

Högre frekvenser av hjärtarytmier och hjärtklaffssjukdom fanns hos kvinnor med Marfans syndrom som hade fött barn än hos kvinnor med Marfans syndrom som inte hade fött barn. Eftersom det här är en växande grupp av vuxna som har önskan att bli föräldrar är det viktigt att fortsätta studera hur graviditet påverkar dem och deras barn för att förbättra omhändertagandet i samband med graviditet och förlossning.