Det har diskuterats om cannabidiol, en substans som utvinns ur cannabisplantan men saknar psykogena effekter, har effekt vid epilepsi.

Nu visar en större studie för första gången att behandling med cannabidiolol gav betydligt färre epileptiska anfall hos barn med Dravets syndrom – en svår form av ärftlig epilepsi – som inte längre svarade på annan behandling.

I studien ingick 120 barn med Dravets syndrom i Europa och USA som randomiserades till antingen behandling med cannabidiol eller placebo. Forskarna tittade i första hand på hur behandlingen påverkade antalet epileptiska anfall per månad hos barnen, som var mellan två och 18 år.

Resultaten visar att antalet anfall minskade i cannabidiolgruppen; från 12,4 till 5,9 anfall i månaden i median. I placebogruppen minskade antalet anfall däremot nästan inte alls; från 14,9 till 14,1 anfall i månaden i median.

5 procent av dem som fått cannabidiol – men ingen i placebogruppen – blev dessutom helt anfallsfria.

Behandlingen var dock förknippad med biverkningar. Många av patienterna drabbades till exempel av diarré och trötthet.

Forskarna konstaterar också att resultaten behöver upprepas i ytterligare studier och betonar att det ännu är för tidigt att uttala sig om effekten av behandlingen på längre sikt.

Studien finansierades av läkemedelsföretaget GW Pharmaceuticals.