Det är ett internationellt forskarnätverk som har tittat närmare på den globala sjukdomsbördan av övervikt och fetma i 195 länder mellan 1990 och 2015.

Forskarna drar slutsatsen att den globala sjukdomsbördan av högt BMI ökat under de här åren. Och att övervikt och fetma bidrog till fyra miljoner dödsfall globalt under 2015, vilket utgjorde ungefär 7 procent av alla dödsfall.

Analysen visar också att högt BMI stod för 120 miljoner funktionsjusterade levnadsår (DALY), vilket är ett mått på hur många friska år man förlorar på grund av att man dör för tidigt eller är sjuk.

Kardiovaskulär sjukdom stod för den största andelen av dödsfallen med koppling till högt BMI: 2,7 miljoner.