Egenreferat. Inflammation driver aterosklerossjukdomen i negativ riktning och ökar risken för kardiovaskulära händelser, till exempel hjärtinfarkt. Trots att behandlingen av kranskärlssjuka patienter har förbättrats dramatiskt de senaste årtiondena är det många patienter som har en kvarvarande låggradig inflammation. En intressant fråga är om maten kan påverka graden av inflammation. Karotenoider är fettlösliga färgpigment som förekommer rikligt i frukt och grönsaker. I befolkningsstudier har man sett ett omvänt samband mellan inflammationsmarkörer och karotenoider i plasma. I denna studie ville vi undersöka detta samband hos patienter med kranskärlssjukdom.

Först mättes halterna av enskilda karotenoider (alfa- och betakaroten, lykopen, betakryptoxantin och lutein) med högupplösande vätskekromatografi i plasma hos totalt 193 patienter med angiografiskt verifierad kranskärlssjukdom, 59 med akut hjärtinfarkt och 134 med stabil angina. Alla var under 75 år och utan andra inflammatoriska sjukdomar. Hos 42 patienter togs dessutom nya prov 3 månader efter att de genomgått kranskärlsingrepp.

Intressant var att endast lutein visade ett omvänt samband med inflammation, såväl i tvärsnitts- som i uppföljningsanalyserna. Vi gick därför vidare och undersökte om lutein i sig självt hade antiinflammatoriska effekter. Vita blodkroppar från kranskärlssjuka patienter preparerades fram och behandlades med olika koncentrationer av lutein. Lutein togs upp av cellerna på ett dos- och tidsberoende sätt. Ju mer lutein som cellerna tog upp, desto mer hämmades deras benägenhet att såväl producera som utsöndra inflammatoriska cytokiner.

Resultaten visar att ökad tillförsel av lutein ex vivo signifikant minskar vita blodkroppars inflammatoriska aktivitet hos kranskärlssjuka patienter och därmed har potential att minska den kroniska låggradiga inflammationen. Nästa viktiga steg blir att in vivo undersöka om råd till patienter att äta mer luteinrik mat (framför allt mörkgröna bladgrönsaker såsom spenat) har motsvarande antiinflammatoriska effekter.