Egenreferat. Tidigare studier visar att välbevarade funktioner, som självständighet vid av- och påklädning samt toalettbesök, värdesätts högt bland de allra äldsta.

Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan åldrande med bevarad självständighet och livsstilsfaktorer tidigare i livet. För ändamålet undersöktes 1 104 svenska män (deltagare i Uppsala longitudinal study on adult men) med en medelålder av 71 år när studien startade. Ett frågeformulär användes för att få information om livsstil inklusive utbildning, levnadsvillkor och fysisk aktivitet. Kardiovaskulära riskfaktorer, bland annat blodtryck, blodfetter, glukos, BMI och midjeomkrets, analyserades. Följsamhet till en medelhavsliknande kost bedömdes med ett modifierat »Mediterranean diet score« utgående från sju dagars kostregistrering. Hög följsamhet till modifierat »Mediterranean diet score« karaktäriseras av ett stort intag av fleromättat fett, fisk, frukt, grönsaker, spannmål och potatis och mindre kött och mejeriprodukter.

625 män överlevde till 85 års ålder och 369 av dem kunde vid en medelålder av 87 år, värderas avseende åldrande med bevarad självständighet. Detta definierades som god kognitiv förmåga enligt testning och avsaknad av demensdiagnos, eget boende, oberoende vid personliga vardagsaktiviteter och förmåga att promenera utomhus på egen hand. Av dem som inte följdes upp hade 106 avlidit när inbjudan till uppföljning skickades ut. 42 exkluderades av andra skäl. 108 avböjde att delta, oftast på grund av allvarlig sjukdom.

75 procent av männen bedömdes vid uppföljningen ha ett åldrande med bevarad självständighet. Män som aldrig hade rökt hade dubbelt så stor chans att uppnå detta jämfört med rökare (justerad oddskvot 2,20; 95 procents konfidensintervall (95KI) 1,05–4,60). Normal vikt eller måttlig övervikt (BMI <30 kg/m2) och midjeomkrets ≤102 cm var också associerat med självständigt åldrande, liksom hög (kontra låg) följsamhet till en medelhavsliknande kost (justerad oddskvot 2,69; 95KI 1,14–6,80).

Rökning, övervikt och icke-hälsosam kost är riskfaktorer för många folksjukdomar, som KOL, artros, hjärnans och hjärtats kärlsjukdomar och cancer. Så långt vi vet är detta den första studien hos män som visat ett samband mellan hög följsamhet till en medelhavsliknande kost och ett självständigt åldrande. Studiens slutsats är att livsstilsfaktorer som att aldrig ha rökt, att äta en hälsosam kost och avsaknad av fetma vid 71 års ålder kan öka chansen för bevarad självständighet 16 år senare.