På bilden visas i-gel larynxmask, de två till vänster, och vanlig silikonmask till höger. Bägge kopplas sedan till en andningsballong. Foto: Nicolas J Pejovic

Egenreferat. Globalt dör eller skadas varje år tre miljoner barn efter perinatal asfyxi. Nästan alla fall (96 procent) sker i medel- eller låginkomstländer där det huvudsakligen är barnmorskor som ansvarar för återupplivningen av nyfödda. Effektiv maskventilation är avgörande för prognosen vid neonatal hjärt–lungräddning (HLR). Maskläckage, andningshinder och svårigheter med intubation kräver erfaren personal. Träningsprogram som Helping Babies Breathe (HBB) har implementerats i 77 länder, men dödligheten hos nyfödda sjunker inte tillräckligt snabbt. I exempelvis Uganda är den neonatala mortaliteten, 27/1 000 levande födda, oförändrad det sista decenniet. FN:s globala mål är att varje land ska uppnå en neonatal mortalitet under 12/1 000.

Internationella riktlinjer (ILCOR 2015) rekommenderar att larynxmask (LMA) används till nyfödda om ventilation inte fungerar och intubation inte är möjlig.

Vi genomförde en randomiserad kontrollerad fas 2-studie på Mulago universitetssjukhus i Ugandas huvudstad Kampala för att undersöka om neonatal HLR utförd av barnmorskor kunde vara effektivare med en kufflös larynxmask (i-gel) jämfört med traditionell silikonmask (face mask, FM) [1]. Barn med en födelsevikt >2 000 g randomiserades (24 med LMA, 25 med FM). En simulatorstudie hade tidigare visat att ventilation med LMA kunde vara effektiv efter kort träning [2].

Resultaten visade att ventilationstiden var signifikant kortare i LMA-gruppen (medeltid: 93 sekunder vs 140 sekunder) och inga biverkningar noterades i grupperna. Hjärtfrekvensen ökade fortare med LMA, och färre patienter blev inlagda på neonatalavdelningen.

Sammantaget tyder denna studie på att LMA verkar vara både säkert och effektivt vid neonatal återupplivning utförd av mindre erfaren personal utan tillgång till avancerad HLR. En fas 3-multicenterstudie med över 1 000 barn är planerad för att jämföra dödlighet och sjuklighet i neonatal encefalopati hos barn återupplivade med kufflös larynxmask jämfört med face mask.