Egenreferat. Autoimmun destruktion är den vanligaste orsaken till primär binjurebarkssvikt, Addisons sjukdom. Genom att systematiskt gå igenom patienter med autoimmun Addisons sjukdom hoppades vi kunna identifiera patienter med autoimmunt polyendokrint syndrom typ 1 (APS1), ett ovanligt syndrom med Addisons sjukdom som en av sina viktigaste manifestationer. Flera ytterligare komplikationer till APS1 kan utveckla sig till livshotande tillstånd, såsom autoimmun hypoparatyreoidism, diabetes typ 1 och autoimmun hepatit, varför det är viktigt att diagnostisera tidigt.

APS1 orsakas av mutationer i genen AIRE, som är essentiell för utveckling av T-cellernas antigenrepertoar. Med en defekt AIRE-gen undkommer potentiellt autoreaktiva T-celler negativ selektion med flera autoimmuna sjukdomar som följd. APS1 karaktäriseras serologiskt av autoantikroppar mot bland annat cytokiner såsom alfa-interferoner och interleukin-22.

Det svenska Addisonregistret startade 2009 och har blivit världens största biobank för Addisons sjukdom. För att undersöka om APS1 var en bakomliggande orsak till Addisons sjukdom i det svenska Addisonregistret screenade vi 677 patienter i registret för autoantikroppar mot cytokiner. Med sekvensering av AIRE kunde vi bekräfta att APS1 var bakomliggande orsak hos fyra patienter där diagnosen tidigare varit okänd.

Resultaten har betydelse eftersom de kan påverka hur man utreder patienter med Addisons sjukdom i framtiden. Genom att systematiskt screena patienter med Addisons sjukdom för cytokinautoantikroppar kan man identifiera patienter med APS1 och stor risk för ytterligare allvarliga komplikationer. Kliniska tecken eller autoantikroppar som talar för APS1 bör föranleda undersökning av AIRE-genen.