Egenreferat. En 56-årig kvinna diagnostiserades med bröstcancer och genomgick partiell mastektomi med efterföljande kemoterapi. Först fick hon behandling med epirubicin och cyklofosfamid och därefter med docetaxel. Efter tre dagar med docetaxel började patienten få ont i huden på ryggen, och på femte dagen sågs ett utbrett, rodnat hudutslag. Dag 6 uppstod blåsbildning inom rodnaden. Patienten kom till onkologmottagningen dag 8 på grund av svåra smärtor från nacke och rygg. Huden var erytematös med ytlig blåsbildning. Hudutslaget var lokaliserat i nacken och på ryggen. Hudområden som varit täckta av kläder var normala.

Utseendet påminde om en akut solbrännskada, men patienten hade inte varit solexponerad de senaste veckorna. Kvinnan hade feber upp till 38,3 grader och lades in på infektionsklinik då man misstänkte infektion. PCR-test för herpes simplex typ I och II samt varicella–zoster-virus var negativa, liksom blododling. Med tanke på klinisk presentation uppkom misstanke om så »photo-recall phenomenon«, och i anamnesen framkom att patienten hade varit i Vietnam 5 månader tidigare och fått en solbrännskada på samma ställe. Vid bedömning hos hudläkare togs en biopsi som visade en blåsbildande dermatit med interfasförändringar. De histologiska fynden liknade bilden som vid erythema multiforme. Baserat på ovanstående ställdes diagnosen docetaxel-utlöst fototoxisk hudreaktion framkallad 5 månader efter den ursprungliga solskadan. Den läkemedelsutlösta reaktionen var mycket kraftigare än den initiala solbrännskadan. Huden behandlades med kortisonkräm grupp III och förbättrades snabbt. Behandlingen med docetaxel avslutades, och patienten fick i stället paklitaxel.

»Photo-recall phenomenon« är en fototoxisk hudreaktion utlöst av läkemedel som uppstår på hudområden som tidigare brännskadats efter exponering för ultraviolett ljus. Metotrexat är den vanligaste orsaken, men det finns också fall beskrivna efter behandling med gemcitabin, etoposid, cyklofosfamid, docetaxel och paklitaxel. I vårt fall framkallades hudreaktionen av docetaxel 5 månader efter solskadan, vilket är längre än tidigare beskrivet.

Vi har här beskrivit en ovanlig läkemedelsreaktion, så kallad fototoxisk reaktion, utlöst av docetaxel framkallad 5 månader efter solbrännskada. Eftersom läkemedelsreaktionen har en speciell presentation vill vi uppmärksamma kliniskt verksamma läkare (onkologer såväl som hudläkare) så att de kan känna igen diagnosen även om den är ovanligt förekommande.