Figur 1. Selektiv angiografi av prostataartären och »cone beam«-DT i samband med prostataartärembolisering, PAE, visar kontrastfyllnad i prostatavävnaden på vänster sida. Foto: Sektionen för interventionell radiologi, Helsingborgs lasarett

Egenreferat. Nedre urinvägsbesvär beroende på benign prostatahyperplasi drabbar cirka 30 procent av alla män mellan 50 och 80 år. Cirka 30 procent behöver opereras. Etablerad standardbehandling är transuretral resektion av prostata (TURP) eller adenomenukleation vid prostatastorlek över 80–90 cm3. På grund av komplikationsrisker med dessa metoder har minimalinvasiva metoder utvecklats.

Prostataartärembolisering (PAE) är en ny minimalinvasiv behandlingsmetod som inte är invasiv gentemot urinvägarna. Efter lokalbedövning kateteriseras prostataartären med en tunn mikrokateter. Blodförsörjningen till prostata (Figur 1) stängs genom selektiv injektion av små partiklar så att ischemi skapas i prostata och dess storlek reduceras [1].

Interventionell radiologi och urologkliniken i Helsingborg har introducerat PAE (Etikprövningsnämndens godkännande, Lund 2013/786) i Sverige. Den refererade artikeln [2] rapporterar utfallet hos de första 37 konsekutiva patienterna som behandlades med PAE mellan januari 2015 och juni 2018.

Kliniskt framgångsrik behandling tre månader efter behandlingsstart uppnåddes hos 31 (84 procent) av patienterna. Huruvida behandlingen var kliniskt framgångsrik bedömdes med en kompositvariabel bestående av minskning av symtompoäng (IPSS) med 25 procent eller förbättring av livskvalitet (QOL 1–6) med minst 3 steg eller kateterfrihet hos tidigare bärare av kvarliggande kateter och flödesmätning >10 ml/s.

Ingen patient drabbades av någon allvarlig behandlingskomplikation i form av ljumskblödning eller oavsiktlig embolisering till rektum, penis eller urinblåseartärerna. Två (5 procent) mindre komplikationer (PAE-syndrom och diarré) inträffade.

Sammanfattningsvis anser vi att PAE är ett bra minimalinvasivt alternativ vid behandling av symtomgivande benign prostatahyperplasi. PAE har vunnit fäste i den kliniska vardagen i Helsingborg (nu >80 fall). En stor fördel är att behandlingen kan genomföras som dagkirurgisk vård och att mer akuta tillstånd, som blödning från prostata, kan behandlas med samma metod.