Egenreferat. Användningen av mobila applikationer (appar) ger en ny möjlighet att studera menstruationscykeln. En studie har därför genomförts i syfte att beskriva menstruationscykeln utifrån en stor mängd data insamlade via en app och att undersöka menstruationscykelkaraktäristika i relation till cykellängd, ålder och kroppsmasseindex (BMI).

Menstruationscykelparametrar, inklusive menstruation, basal kroppstemperatur och test av luteiniserande hormon, samt ålder och BMI samlades in anonymt från användare av appen Natural Cycles. Totalt 612 613 ovulatoriska cykler från 124 648 användare med en medellängd på 29,3 dagar analyserades. Detta skiljer sig mot den allmänt spridda uppfattningen, som också ofta rapporteras i läromedel, att den genomsnittliga menscykeln är 28 dagar lång.

Den genomsnittliga follikelfasen befanns vara 16,9 dagar (95 procents konfidensintervall [95KI] 10–30) medan den genomsnittliga lutealfasen var 12,4 dagar (95KI 7–17). Medelcykellängd minskade med 0,18 dagar (95KI 0,17–0,18, R2 = 0,99) och genomsnittlig follikelfaslängd minskade med 0,19 dagar (95KI 0,19–0,20, R2 = 0,99) per år från 25 till 45 års ålder. Medelvariationen av cykellängden per kvinna var 0,4 dagar eller 14 procent högre hos kvinnor med ett BMI över 35 jämfört med BMI på 18,5–25.

De beskrivna variationerna i menstruationscykeln kan ha betydande konsekvenser för att identifiera den fertila perioden, men är allmänt dåligt kända. Kvinnor som förlitar sig på att de har ägglossning på dag 14 under sin cykel, och använder digitala hjälpmedel som ger förutsägelser om fertila dagar baserat enbart på cykeldatum, kan helt missa det fertila fönstret.

En allt större fertilitetsmedvetenhet och stora databaser med fertilitetsdata från »verkliga livet« ger unika möjligheter att undersöka ett stort antal menstruationscykler för att förbättra förståelsen kring fertilitet och reproduktiv hälsa. Även för kvinnor som inte försöker bli gravida kan denna kunskap vara av stor betydelse.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Simon Rowland är tidigare medicinsk chef vid Natural Cycles. Kristina Gemzell Danielsson är rådgivare till Natural Cycles inom reproduktiv medicin. Natural Cycles betalade vanlig lön enligt nedlagd arbetstid till de artikelförfattare som kom från företaget.