I mitten av mars uppskattades det att 107 av världens länder hade stängt ned sina skolor som ett led i att försöka minska spridningen av sars-cov-2. Detta har inneburit att cirka 862 miljoner barn och unga, hälften av alla i världen i denna åldersgrupp, har fått vara hemma från skolan under denna period. De flesta av teorierna kring hur skolstängningar minskar smittspridningen bygger på tidigare erfarenheter från influensaepidemier.

En engelsk forskargrupp har publicerat en systematisk översiktsartikel av kunskapen kring skolstängningar och coronavirusinfektioner [1]. Viner och kollegor inkluderade alla artiklar de kunde finna i tre elektroniska databaser som behandlade effektiviteten av skolstängningar och andra metoder för social distansering under de senaste coronavirusepidemierna (sars, mers och covid-19), totalt initialt 616 artiklar, av vilka 16 inkluderades i studien.

I Kina och Hongkong var skolstängningar en del av de åtgärder som sattes in för att förhindra smittspridningen. Dock är det inte känt hur stor del av minskningen av smittspridningen som specifikt kan relateras till skolstängningarna. Studier från sars-utbrottet i Kina, Hongkong och Singapore har inte visat att skolstängningar spelade någon större roll i kontrollerandet av sjukdomen. Sverige har drabbats hårt av covid-19-pandemin med betydande dödssiffror hos framför allt äldre, men även här är det högst oklart hur stor del av smittspridningen som skett i skolorna.

Att effekten av skolstängningar på smittspridning av sars-cov-2 verkar vara begränsad stöds av en nyligen publicerad översiktsartikel av Munro och kollegor om covid-19 hos barn [2]. De belyser att flera studier från bland annat Sydkorea, Island, Frankrike och Italien tyder på att barn inte bara löper mindre risk att drabbas av svår covid-19 utan också verkar sprida smittan i betydligt mindre grad än vuxna, vilket skiljer sig från till exempel smittspridning av influensa. De rekommenderar regeringar runt om i världen att åter låta barnen få gå till sina skolor.

Sammanfattningsvis är kunskapsläget fortfarande bristfälligt gällande smittspridning i skolor och effekten av skolstängningar. Mer och mer data tyder dock på att barnens roll i spridningen av covid-19 är begränsad. Medan barnen själva har mycket lite att vinna på skolstängningar är de potentiellt negativa konsekvenserna för deras hälsa och välbefinnande stora.