Covid-19 har drabbat sjukvården hårt men stimulerat till nya metoder. Lungundersökning görs vanligen med högupplöst datortomografi (HRCT), men metoden har nackdelar vid covid-19, som joniserad strålning, riskfylld patienttransport och smittorisk. Ett alternativ är ekokardiografi av lungor och hjärta på distans med robotarm, som testades i en kinesisk studie med ett 5G-system [1]. Totalt undersöktes 23 patienter, 11 med och 12 utan svåra symtom. Med ett specifikt protokoll utvärderades morfologi av lungor och hjärta med ejektionsfraktion, areakvot av höger och vänster kammare samt hjärtsäck. De svåra fallen hade fler sjuka lungregioner, (median 6 vs 1,0; P < 0,05. Pleurautgjutning fanns hos 3 patienter med jämfört med 1 patient utan svåra symtom. Ökad perikardvätska fanns bara hos 4 patienter med svår sjukdom; i övrigt sågs inga skillnader vid hjärtundersökningen. Inga komplikationer registrerades.

Författarnas slutsats blev att ett 5G-baserat robotstyrt system för distansundersökning av lungor och hjärta är användbart och kan bidra till att bedöma svårighetsgraden av covid-19. Studien var dock retrospektiv, selekterad och icke-kontrollerad, men ska ses som »proof-of-concept« för patienter med smittsam sjukdom på intensivvårdsavdelning. Fördelarna är undvikande av smitta till personal, att upprepade undersökningar underlättas samt ingen förflyttning av patienten. Robotassisterad ultraljudsundersökning på distans är inte ny utan används för hjärtundersökningar i glesbygd (Cardista-konceptet). En randomiserad studie [2] visade att konceptet resulterade till signifikant snabbare diagnos. Måhända kan covid-19, trots allt elände, medverka till införandet av ekokardiografiska distansundersökningar inte bara i glesbygd utan även på intensivvårdsavdelningar.

Jäv: Båda författarna har utvecklat och testat distansstyrd ekokardiografisk robotundersökning på patienter med hjärtsjukdom.