Egenreferat. Att kvinnor i fertil ålder med epilepsi får rätt information om antiepileptisk behandling ingår i såväl internationella rekommendationer som svenska nationella riktlinjer. Informationen behöver ges före graviditet. Under densamma kan läkemedelsmetabolismen förändras, vilket gör att patienter kan behöva lämna blodprov ofta och stå i nära kontakt med sin epilepsivårdgivare. Sahlgrenska universitetssjukhuset har på plattformen 1177.se utvecklat ett digitalt verktyg med två delar: 1) information till kvinnor i fertil ålder inför graviditet, 2) kommunikation om dosering av läkemedel under graviditet. Införandet har följts i ett forskningsprojekt, vars första rapport nu publicerats [1].

Studien var enkätbaserad. Kvinnor som träffade epilepsisjuksköterska från oktober 2019 och ville använda verktyget erbjöds att delta. Enkäten om information om epilepsi och graviditet besvarades av 28 personer, medan enkäten om erfarenheter av verktyget under graviditet besvarades av 20 personer.

Avseende informationsmodulen svarade 83 procent att webbplatsen var ett bra komplement till den information som givits vid sjukvårdsbesök och 61 procent att de fått ökad kunskap tack vare den internetbaserade informationen. Avseende graviditetsmodulen svarade 60 procent att de skulle föredra internetbaserad kommunikation med epilepsiteamet vid framtida graviditet, 20 procent att de skulle föredra en kombination av telefon och internet och 20 procent att de skulle föredra enbart telefon. Endast 32 procent av dem som använt verktyget under graviditet ansåg att de fått ökad kunskap. Påminnelser om blodprov uppfattades som användbara av 28 procent, medan information om ny dos uppfattades som användbar av 77 procent. Såväl epilepsisjuksköterskor som patienter ansåg att verktyget avsevärt underlättat kommunikation under graviditet, främst eftersom man inte längre behövde nå varandra per telefon.

Studien visar att internetbaserad kommunikation kan vara ett bra alternativ för många, men inte alla, kvinnor med epilepsi under graviditet. Det är tveksamt om studiens resultat går att generalisera utanför Sverige, där plattformen 1177.se redan är etablerad och internetvanan är hög. Rapporten är den första av två planerade och fokuserade på genomförbarhet, användarupplevelse och säkerhet. En andra rapport planeras om livskvalitet och kunskapsnivå, i vilken användare och icke-användare av verktyget kommer att jämföras. Verktyget på 1177.se finns tillgängligt för andra svenska vårdgivare som vill använda det.