Egenreferat. Effekterna av sars-cov-2-infektion under graviditet är inte fullständigt klarlagda. Tidigare studier har visat att covid-19 ökar risken för prematurbörd, preeklampsi och intensivvård hos gravida, särskilt under senare delen av graviditeten. Bara ett fåtal fall i världen har kunnat bekräfta intrauterin smitta [1], och vår fallbeskrivning [2] ger svar på flera viktiga frågor om hur mamman och barnet kan påverkas av infektionen.

Vi rapporterar om ett fall av covid-19-infektion hos en gravid kvinna med en ovanlig komplikation av allvarlig placentasvikt och påföljande fosterasfyxi. Genom samarbete mellan flertalet specialiteter kunde vi leda i bevis att intrauterin transmission av sars-cov-2 hade skett.

Kvinnan insjuknade med feber och hosta i graviditetsvecka 35, varpå hon sökte vård på grund av ont i magen och minskade fosterrörelser. Hotande fosterasfyxi påvisades och urakut kejsarsnitt genomfördes kort efter ankomst till Skånes universitetssjukhus. Full skyddsutrustning användes. Barnet separerades direkt från mamman eftersom det var i behov av neonatal HLR. Efter en halvtimmes ålder var barnet helt stabilt och uppvisade ingen klinisk covid-19, men fick stanna kvar för vård av prematuritet. Vid rutinprovtagning var barnet PCR-positivt för sars-cov-2 och serokonverterade avseende både IgM och IgG (Fakta 1). Analys av placenta visade utbredd inflammation och fibrindeposition samt sars-cov-2-nukleoprotein i både den maternella och fetala delen av placenta (Figur 1). Helgenomsekvensering slog fast att samma virusstam fanns hos mamma och barn.

Tack vare snabbt agerande från förlossningsteamet kunde barnet förlösas och stabiliseras utan några bestående men. Både mamman och barnet läkte ut sina infektioner utan komplikationer. Sammanfattningsvis så kan covid-19 i tredje trimestern, om än sällan, leda till akut placentasvikt och intrauterin transmission av sars-cov-2.

Fakta 1. Händelseförlopp (dagar efter kejsarsnitt)

Dag 0:

 • PCR-test för sars-cov-2 positivt hos modern (nasofarynx, plasma och placenta)
 • Barnet isoleras från modern efter födseln

Dag 2:

 • PCR-test positivt hos barnet (nasofarynx)

Dag 3:

 • Barnet börjar vårdas tillsammans med modern och amning påbörjas

Dag 4:

 • Modern utskriven från BB
 • PCR-test positivt hos barnet (nasofarynx)

Dag 7:

 • Serologitest för IgG negativt hos barnet

Dag 8:

 • PCR-test negativt hos modern (nasofarynx)

Dag 11:

 • Serologitest för IgG och IgM positiva hos modern
 • PCR-test positivt hos barnet (nasofarynx)

Dag 13:

 • Serologitest för IgM positivt och IgG negativt hos barnet

Dag 14:

 • Barnet skrivs ut från sjukhus

Dag 15:

 • PCR-test positivt hos barnet (nasofarynx)

Dag 19:

 • PCR-test negativt hos barnet (nasofarynx)
 • Serologitest för IgG och IgM positiva hos barnet