Egenreferat. Basalcellscancer är den vanligaste formen av hudcancer, och incidensen ökar. I Sverige indelas basalcellscancer utifrån histopatologiskt växtsätt och klinisk presentation i undergrupperna låg-, medel- och högaggressiv. Högrisktumörer (medel- och högaggressiv basalcellscancer i huvud- och halsregionen) kan på grund av destruktiv lokal tillväxt orsaka betydande sjuklighet.

Flera studier visar att upp till 40–50 procent av högrisktumörer excideras icke-radikalt vid sedvanlig kirurgisk excision. Mohs kirurgi (Mohs micrographic surgery) är en upprepad kirurgisk teknik för avlägsnande av hudtumörer i omgångar med intraoperativ mikroskopisk radikalitetskontroll på fryssnitt. Metoden är överlägsen för att uppnå radikalitet vid basalcellscancer med hög risk. Vid Mohs kirurgi undersöks 100 procent av vävnadens excisionsyta jämfört med ca 1 procent vid vanlig nedsnittning. Metoden tillåter också minsta möjliga kirurgiska excisionsmarginaler och bevarande av så mycket frisk hud som möjligt. På grund av bristfälliga resurser genomförs endast ca 350 procedurer med Mohs kirurgi varje år i tre svenska städer (Göteborg, Lund och Stockholm), trots att ca 3 000 fall av högriskbasalcellscancer i huvud- och halsregionen diagnostiseras årligen.

I en nyligen publicerad studie analyserades retrospektivt alla patienter som genomgått Mohs kirurgi för basalcellscancer vid avdelningen för dermatologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, mellan 2012 och 2019 [1]. Vi inkluderade 903 fall av basalcellscancer hos 813 patienter (70,1 procent primära tumörer, 10,4 procent icke-radikalt exciderade och 19,5 procent recidiv). Det genomsnittliga antalet omgångar av Mohs kirurgi var signifikant lägre för primär basalcellscancer jämfört med recidiv (P = 0,03), och den genomsnittliga slutliga defektstorleken vid radikalitet var signifikant mindre vid primär basalcellscancer jämfört med både recidiv (P < 0,0001) och icke-radikalt exciderade tumörer (P = 0,003). Primär basalcellscancer tenderade att oftare rekonstrueras med primärslutning (P = 0,08). Av alla recidiv hade 77,8 procent behandlats med en metod tidigare, 27,2 procent med två olika metoder tidigare och 1,1 procent med tre olika behandlingsmetoder före Mohs kirurgi. Icke-radikalt exciderade tumörer hade genomgått misslyckad kirurgisk excision i genomsnitt 1,5 gånger (1–6 gånger) innan Mohs kirurgi utfördes.

Att utföra Mohs kirurgi oftare vid primär basalcellscancer i stället för att använda det som en räddningsmetod möjliggör bättre resursutnyttjande och leder till mindre lidande för patienten. För att minska antalet misslyckade behandlingar bör alla läkare som hanterar patienter med basalcellscancer ha god kunskap om indikationerna för [2] och fördelarna med Mohs kirurgi.