Egenreferat. Genom en ny undersökningsmetod kan man identifiera fettrika, vulnerabla plack i kranskärlen som inte går att se med traditionell kranskärlsröntgen, men som ändå skulle kunna orsaka hjärtinfarkter och plötslig död. Med den nya metoden används infrarött ljus och ultraljud, NIRS (near-infrared spectroscopy) och IVUS (intravascular ultrasound). Undersökningen görs via en kateter i samband med kranskärlsröntgen. Operatören kan identifiera fettrika plack som gulfärgade områden på en färgkodad karta. En vanlig kranskärlsröntgen visar bara en skugga av kärlväggarna, inte vad som är i kärlväggen.

Flera obduktionsstudier har visat att fettrika inflammerade plack är den bakomliggande orsaken till de flesta kranskärlssjukdomar. När ett fettrikt plack spricker bildas blodproppar som orsakar hjärtinfarkt och infarktrelaterad plötslig död.

I en artikel som nyligen publicerats i Lancet [1] visade vi, tillsammans med forskare i New York, att plack som inte kan upptäckas vid en kranskärlsröntgen, men som går att upptäcka med den nya metoden, kan orsaka framtida hjärtinfarkter. 898 patienter från 16 sjukhus i Sverige, Danmark och Norge inkluderades. Samtliga patienter hade haft en hjärtinfarkt och behandlats med ballongvidgning och stentar i hjärtats kranskärl. 14,4 procent av patienterna i studien drabbades av återfall i form av nya hjärtbesvär inom 4 år från hjärtinfarkten. Hos 8 procent av patienterna var den direkta orsaken ett plack som inte sågs med vanlig kranskärlsröntgen. Totalt hittades 3 629 obehandlade plack, vilket är i genomsnitt 4 per färdigbehandlad patient. Studien visar att de flesta av de framtida hjärthändelser patienterna drabbades av orsakades av plack som inte avslöjades vid tidigare undersökningar med kranskärlsröntgen och tryckmätning, vilka är de metoder som används på kliniken i dag.

Nästa stora fråga är hur dessa plack ska behandlas. I studien gjordes en liten behandlingsstudie där forskarna kunde visa att stentning av farliga plack öppnade upp kärlet och halverade antalet hjärthändelser [2]. Resultaten behöver emellertid konfirmeras i en större studie.