Egenreferat. På grund av oro för ovanliga biverkningar i form av trombos hos personer under 65 år erbjöds personer som fått en första dos av Astra Zenecas adenovirusvektorvaccin ChAdOx-1 (Vaxzevria) att som andra dos i stället få välja ett mRNA-vaccin. För att undersöka effekten av så kallad heterolog vaccination med två olika vacciner mot covid-19 inkluderade vi sjukvårdspersonal som fått Vaxzevria 9–12 veckor tidigare. Detta genomfördes som en substudie [1] inom CoVacc, en öppen multicenterstudie i fas 4 där immunsvaret vid vaccination mot covid-19 studeras (EudraCT 2021-000683-30). Av deltagarna valde 35 personer Vaxzevria och 48 Modernas vaccin mRNA-1273 (Spikevax) som andra dos.

Blodprov togs före andra vaccindosen samt en respektive fyra veckor efter. Resultaten visar att heterolog vaccination gav signifikant bättre immunsvar i form av högre antikroppsnivåer mot sars-cov-2-specifikt spikprotein vid analys med en känslig och specifik ELISA-metod, som utvecklats av forskargruppen vid Umeå universitet. De deltagare som erhållit heterolog vaccination med Modernas vaccin som andra dos uppvisade även en signifikant högre neutraliserande förmåga både mot den ursprungliga Wuhan-varianten samt betavarianten, B1.351. För att verifiera resultaten vad gäller neutralisationsförmåga genomfördes även motsvarande analyser på ett annat laboratorium av våra samarbetspartner vid Karolinska institutet.

Biverkningarna efter den andra dosen var de kända för respektive vaccin, och vaccination med mRNA-vaccin gav fler, men lindriga biverkningar. Inga allvarliga biverkningar rapporterades.

Våra resultat talar för att heterolog vaccination med mRNA-vaccin som andra dos efter adenovirusvektorvaccin är säker och effektiv, vilket också stöds av en nyligen publicerad studie av heterolog vaccination med Pfizer/Biontechs mRNA-vaccin BNT162b2, som gavs som andra dos efter Vaxzevria [2]. Resultaten av våra studier har betydelse för framtida vaccinpolicy och ställningstagande till vilka typer av vaccin som kan bli aktuella för påfyllnadsdos till de som blivit grundvaccinerade med ett adenovirusvektorvaccin för att få bästa möjliga skyddseffekt mot covid-19.