Egenreferat. Växten hampa (Cannabis sativa) innehåller många olika cannabinoider av vilka tetrahydrocannabinol (THC), den huvudsakliga psykoaktiva substansen, och cannabidiol, med påstådda hälsoeffekter, är de mest kända. Bruk av cannabis är utbrett globalt och kan vara lagligt eller olagligt, beroende på var och hur det sker. I Sverige är cannabis den vanligaste illegala drogen [1].

Drogtestning av urinprov för att påvisa cannabisintag riktar sig mot delta-9-THC, den vanligaste THC-formen, genom mätning av metaboliten delta-9-tetrahydrocannabinolsyra (THC–COOH), vilket förlänger detektionstiden. Testningen sker vanligen med immunkemisk sållning (screening), varefter preliminärt positiva resultat bekräftas med säker masspektrometrisk metod (verifiering).

Under våren 2020 hittade Karolinska universitetslaboratoriet urinprov som innehöll en substans som var snarlik delta-9-THC–COOH, men inte identisk [2]. THC kan förekomma i sju strukturvarianter (isomerer) som skiljer sig åt genom placeringen av en dubbelbindning. Med tillgång till referensmaterial och en förfinad analysmetod kunde den okända substansen identifieras som delta-8-THC–COOH.

Intresset för delta-8-THC, som har svagare psykoaktiv effekt än delta-9-THC, hade vid denna tid ökat, enligt information från försäljningssidor och diskussionsforum på internet. Delta-8-THC förekommer naturligt i liten mängd i cannabis, men kan också framställas från cannabidiol och bildas vid förbränning av cannabidiollösningar (vape-/e-juice) i e-cigaretter. Följaktligen kan lagligt odlad industrihampa (cannabissort med mindre än 0,2 procent THC), som ofta har hög cannabidiolhalt, utnyttjas för framställning av delta-8-THC. Möjligen bildas THC från cannabidiol även vid rökning av industrihampa, vilket indikerar ett kryphål i lagen.

Efter en topp av delta-8-THC-positiva urinprov i mitten av 2020 minskade förekomsten, och numera upptäcks endast enstaka fall (Figur 1) [2]. Minskningen kan bero på att även användning av delta-8-THC resulterar i ett positivt drogtest för cannabis, eftersom enklare screeningmetoder, och sannolikt de flesta rutinmässigt använda verifikationsmetoderna, inte kan skilja mellan isomererna. Delta-8-THC var dessutom narkotikaklassad i Sverige redan vid introduktionen, enligt FN:s psykotropkonvention 1971 som täcker alla THC-isomerer (»familjeklassning«), vilket är en viktig fördel till skillnad mot alla nya internetdroger som måste utredas för klassning var för sig i efterhand. På andra håll i världen där delta-8-THC är legal eller lagligheten oklar, framför allt i vissa delstater i USA, har användningen tvärtom ökat kraftigt och den försäljs öppet i form av växtmaterial, e-cigarettlösningar och godis. Nyligen har ännu fler THC-varianter (delta-10-THC, delta-6a, 10a-THC och THC–O) dykt upp på drogmarknaden, vilket kan orsaka liknande problem.