Egenreferat. Akut myeloisk leukemi (AML) drabbar cirka 350 människor i Sverige varje år. Fortfarande överlever enbart 1 av 4 patienter efter 5 år, även om överlevnaden är betydligt bättre för yngre patienter, och i synnerhet barn. Vi har 2017 visat att enzymet SAMHD1 är en viktig orsak till behandlingssvikt vid akut myeloisk leukemi. SAMHD1 bryter nämligen ned ara-CTP, den aktiva metaboliten av cytarabin, ett av de viktigaste läkemedlen mot akut myeloisk leukemi. Att hämma SAMHD1:s effekter på cytarabin är därför en lovande strategi för att förbättra AML-behandlingen. I en studie från 2020 upptäckte vi att det gamla cytoreduktiva läkemedlet hydroxiurea fungerar som en SAMHD1-hämmare, vilket i cell- och djurförsök potentierade cytarabin-effekten upp till 100 gånger genom att öka nivåerna av ara-CTP inuti leukemicellerna [1].

Tillsammans med den svenska AML-gruppen startade vi därför en klinisk studie som utvärderar effekten av tillägg av hydroxiurea till standardbehandling av patienter med nydiagnostiserad akut myeloisk leukemi: Hydroxyurea-enhanced ara-C treatment in AML (HEAT-AML).

Resultaten av fas 1-delen med 9 patienter är nu publicerade och visar mycket lovande resultat [2]. För det första är behandlingen inte mer toxisk än standardbehandlingen, och inga oväntade biverkningar observerades. Dessutom var behandlingseffekten mycket kraftfull: alla patienter uppnådde komplett remission. Ännu viktigare var behandlingsdjupet som kunde åstadkommas. Den leukemiska bördan kunde nämligen tryckas ned under den så kallade MRD (measurable residual disease)-tröskeln: 0,1 procent kvarvarande leukemiceller. Genom parallella laboratoriestudier på leukemiceller från patienterna kunde vi visa att tillägg av hydroxiurea ökade nivån av ara-CTP intracellulärt och ledde till en effektivare avdödning av leukemicellerna.

Om vi kan bekräfta dessa resultat i vår pågående fas 2-studie så är vi på god väg att etablera en ny standardbehandling av akut myeloisk leukemi. Eftersom hydroxiurea är patentfritt och billigt (i klass med kostnaden för till exempel ibuprofen) så skulle behandlingen kunna förbättras även i utvecklingsländer med begränsade resurser.