Egenreferat. Hjärtsvikt är en av de ledande orsakerna till död och sjukhusinläggningar globalt. Hjärtsvikt delas upp i tre kategorier efter pumpförmåga: nedsatt (ejektionsfraktion ≤40 procent), lätt nedsatt (41–49 procent) eller bevarad pumpförmåga (≥50 procent) (2021 European Society of Cardiology [ESC] guidelines). Det är sedan tidigare känt att aortaklaffsjukdomar, innebärande stenos, insufficiens eller kombinerad stenos och insufficiens, ofta förekommer samtidigt som hjärtsvikt. Det är dock inte känt hur ofta aortaklaffsjukdomar förekommer i de olika hjärtsviktsgrupperna och hur de påverkar prognosen hos patienter med hjärtsvikt.

I denna studie, som är den största kartläggningen hittills, undersöktes därför förekomsten av och prognosen för aortaklaffsjukdom hos patienter i ESC Heart Failure Association (HFA) EURObservational Research Programme (EORP) HF long-term (ESC-HF-LT) registry, som inkluderar över 15 000 patienter med hjärtsvikt och ekokardiografiska data från 133 centrum i 21 europeiska länder. Omkring 10 procent av patienterna hade någon form av aortaklaffsjukdom. Aortastenos och kombinerad aortaklaffsjukdom var särskilt vanligt hos patienter med hjärtsvikt med bevarad pumpförmåga (6 procent respektive 3 procent), medan aortainsufficiens var nästan lika vanligt inom alla hjärtsviktskategorier (6 procent vid HFpEF; 6 procent vid HFmrEF; 4 procent vid HFrEF). Vidare var förekomst av aortastenos, men inte enbart aortainsufficiens, associerad med en signifikant ökad risk för död eller sjukhusinläggning inom ett års tid för alla typer av hjärtsvikt.

Resultaten är viktiga, då det tidigare saknats kunskap om hur olika typer av aortaklaffsjukdom påverkar prognosen inom de olika hjärtsviktskategorierna. De tydliggör även vikten av att behandla aortaklaffsjukdom, och i synnerhet aortastenos, hos patienter med hjärtsvikt. Observationen att aortastenos tycks vara betydligt farligare än aortainsufficiens vid hjärtsvikt kan ha betydelse för utformningen av framtida riktlinjer och studier kring endovaskulära klaffinterventioner hos patienter med hjärtsvikt.