Egenreferat. Två svenska retrospektiva analyser på prospektiva kohorter rapporterade en dubblerad risk för syrebrist hos nyfödda vid låga plasma-D-vitaminnivåer (25-hydroxi-vitamin D <50 nmol/l); den ena visade även en 4 gånger ökad risk för dödföddhet vid låga värden. En sådan association kan bero på D-vitamin i sig, låg exponering för solljus eller resultat av bias. Den nationella D-vitaminberikningen av kost ger en möjlighet att studera D-vitamin i sig som möjlig orsak.

Vi undersökte alla graviditeter i Finland och Sverige mellan 1994 och 2021. Före 2003 var plasma-D-vitaminnivån låg (medel 48 nmol/l) i Finland hos mer än halva befolkningen, likartad den vi mätt hos gravida i Sverige. I Finland infördes 2003 en D-vitaminberikning av all måltidsdryck och bredbara smörgåspålägg. Resultatet bedömdes otillräckligt, och berikningen dubblerades 2010 med en rekommendation om tillskott med 10 µg/d, vilket resulterade i ett intag på 16,6 µg/d och tillräcklig nivå (>50 nmol/l) hos >90 procent. Under 2018 införde Sverige den finländska berikningen på europeiska produkter.

Förekomsten av dödfödsel i födelseregistret i Finland före 2003 var 4,1/1 000, 2004–2009 3,4/1 000 och efter 2010 2,8/1 000, vilket är lägst i Europa. I Sverige låg frekvensen konstant på 3,9/1 000 till år 2017, och efter 2018 på 3,2/1 000 (se Figur 1). När förekomsten sjönk dosberoende i Finland låg den stilla i Sverige och vice versa.

Det stora materialet, den stora dosberoende effekten (i Finland) samt det tidsmässiga sambandet styrker möjligheten att låga plasma-D-vitaminnivåer är en riskfaktor för dödföddhet. Bland tänkbara orsaker till den positiva effekten av D-vitamin finns undvikande av hjärtmuskelsvaghet vid D-vitaminbrist, högre nivåer av antibakteriella proteiner (till exempel defensin) och förbättrad transport över moderkakan med undvikande av tillväxthämning.

Orsaker till att Sverige inte kom ner på den finska nivån inkluderar

  • att de som handlar från affärer med mellanöstern- eller sydostasiatiskt sortiment inte fick någon berikning,
  • att många invandrare inte äter smörgås som svenskar gör, och att berikningen till stor del bygger på mejeriprodukter,
    som inte ingår i kosten för laktosintoleranta, samt
  • att man inte rekommenderade extra D-vitamin i Sverige eller gav någon tydlig tillskottsrekommendation till gravida.

Om våra fynd kan visas vara kausala skulle det vara en milstolpe för att förhindra dödfödsel. Livsmedelsberikning som når hela befolkningen kan vara ett steg mot jämlik reproduktiv hälsa, oberoende av socioekonomisk och etnisk bakgrund.