Europeiska rekommendationer för uppföljning av barn med celiaki

Europeiska rekommendationer för uppföljning av barn-celiaki

Trots att celiaki är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn så har det först nyligen tagits fram europeiska rekommendationer för dess kliniska uppföljning. Här sammanfattas centrala delar. (1 kommentar)

»Vi tror att resistens bara drabbar andra«

5 frågor till Gunnar Jacobsson

Gunnar Jacobsson, docent och över­läkare vid infektions­kliniken, Skaraborgs sjukhus, är en av författarna till artikeln om 10 års arbete mot antibiotikaresistens i Västra Götalandsregionen.

Statiner och RAS-hämmare kopplade till ökad överlevnad efter klaffbyte

Statiner och RAS-hämmare kopplade till ökad överlevnad

En observationsstudie tyder på att behandling med statiner och RAS-hämmare är till fördel för patienter som genomgår öppen kirurgi på grund av aortastenos.

Från rött till grönt efter tio år med Strama i Västra Götaland

Från rött till grönt efter tio år med Strama i Västra Götaland

Kunskapen om antibiotikaanvändning behöver öka hos all vårdpersonal. Där kan sjukhus-Stramagrupper, som arbetar utifrån lokal kännedom och tydligt mandat, bidra till en rationell användning av antibiotika.

Unga läkare behöver stöd för en bra start

Unga läkare behöver stöd för en bra start

»Att vara en bra handledare ska vara en tung merit som premieras …« (1 kommentar)

Upprepade allvarliga infektioner kopplade till ökad risk för neurodegenerativa sjukdomar

Upprepade svåra infektioner kopplade till en ökad risk för neurodegenerativa sjukdomar

Sambanden var främst avhängiga sjukdom som diagnostiserats före 60 års ålder, medan inget samband sågs för individer som diagnostiserats vid 60 års ålder eller senare.

Risk för infektion vid ledprotes oförändrad efter projektet Priss

Risken för ledprotesinfektion oförändrad efter nationellt projekt

Incidensen av ledprotesinfektion efter knäprotesoperation var 1,45 procent och det påverkades inte nämnvärt av projektet Priss, visar en avhandling.

Prostatacancerdöd bland äldre män ofta baserad på svag evidens

Prostatacancerdöd bland äldre män ofta baserad på svag evidens

Evidens för progress av prostatacancer saknas ofta bland gamla män och män med lågriskcancer som dog av prostatacancer enligt Dödsorsaksregistret. (3 kommentarer)

5 insatser som kan bryta ohälsotrenden hos unga

5 evidensbaserade insatser som kan bryta ohälsotrend hos unga

Fysisk aktivitet, balans mellan sömn och vaken tid, digitala medier, livskunskapsprogram, skolans läroplan och tidig upptäckt av riskgrupper. En arbetsgrupp inom Svenska läkaresällskapet berör dessa områden i en rapport om evidensbaserade interventioner, som enligt författarna kan få unga att må bättre. (5 kommentarer)

Hyperbar syrgas kan förbättra kognitiv funktion vid postcovid

Hyperbar syrgas kan förbättra kognitiv funktion vid postcovid

En randomiserad studie visar att hyperbar syrgas förbättrade kognitiv funktion och symtom vid postcovid. Kliniska resultat var associerade med förändringar synliga på MR hjärna. (1 kommentar)

Oklar andfåddhet bör utredas strukturerat

Andfåddhet potentiellt allvarligt – kräver strukturerad utredning

Medvetenhet om allvarlighetsgraden av oklar andfåddhet kan minska fördröjning till diagnos samt förbättra prognosen, inte minst vid sällsynta sjukdomar som pulmonell arteriell hypertension (PAH) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (CTEPH). (1 kommentar)

5 frågor: Enkla och tillförlitliga analyser av toxiska alkoholer kan vara livräddande

5 frågor till Anders Helander

Anders Helander, sjukhuskemist vid Karolinska universitetslaboratoriet i Stockholm, har med kollegor skrivit om enzymatiska metoder som förbättrar akuta analyser av toxiska alkoholer.

Tillgång till provsvar för toxiska alkoholer kan ge räddade liv

Bättre tillgång till provsvar för toxiska alkoholer kan rädda liv

Möjligheten att snabbt fastställa vilken alkohol som intagits vid alkoholförgiftning är viktig för att kunna ge adekvat behandling. Detta kräver träffsäkra analys­metoder, som ofta inte finns på mindre sjukhus. Tillgång till enkla enzymatiska analysmetoder kan öppna upp för förbättrad toxikologisk akutservice.

Så klart ska vi utrota livmoderhalscancer!

Så klart ska vi utrota livmoderhalscancer!

»Enligt ansvariga för projektet kan livmoderhals­cancer i Sverige vara ett minne blott om bara några år – helt otroligt!«

Sverige kan ta täten i klinisk forskning igen – om vi vill!

Sverige kan ta täten inom klinisk forskning igen – om vi bara vill!

Det menar Henrik Sjövall, Johan Brun och Boo Edgar som här sammanfattar några nyckelobservationer i Vetenskapsrådets utredning av stödstrukturer för svensk klinisk forskning. (2 kommentarer)

»Hur mycket är vi värda?« Röster från undersköterskor på SÄBO under covid-19

»Hur mycket är vi värda?« Röster från undersköterskorna på SÄBO

Undersköterskor som arbetat på SÄBO under pandemin har farit illa och lämnats ensamma utan stöd från sjuksköterskor och ledning, visar en kvalitativ studie med fokusgruppsdiskussioner.

Rekommendationer för vaccin mot covid-19 borde förtydligas

Rekommendationer för vaccin mot covid-19 borde förtydligas

»Vår bedömning är att höstens påfyllnadsdos absolut bör rekommenderas också till friska personer över 50 år« skriver Helena Hervius Askling och Magnus Gisslén och efterlyser tydligare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Annars finns det risk för att den socioekonomiska ojämlikheten i vaccinationstäckning ökar ytterligare. (1 kommentar)

Invasiv IPMN tycks mindre aggressiv än konventionell pankreascancer

Invasiv IPMN tycks mindre aggressiv än konventionell pankreascancer

Invasiv intraduktal papillär mucinös neoplasi opereras i tidigare tumörstadier och förefaller även tumörbiologiskt vara mindre aggressiv än konventionellt pankreatiskt duktalt adenocarcinom, enligt en doktorsavhandling. Långtidsöverlevnaden för inv-IPMN är troligen också mer gynnsam.

Sjukvårdsfrågor i skymundan

Sjukvårdsfrågor i skymundan

»Nyckelfrågan är hur personal­flykten av framför allt sjuksköterskor ska stoppas.«

Bedömning och behandling av järnbrist hos hjärtsviktspatienter

Bedömning och behandling av järnbrist hos hjärtsviktspatienter

Den algoritm vi presenterar ger stöd för handläggning rörande behandling och ställningstagande till vidare utredning av hjärtsviktspatienter med järnbrist och kan sannolikt implementeras utan behov av ytterligare resurstillskott. (4 kommentarer)