Annus horribilis

Annus horribilis

»Den nödvändiga omställningen av hälso- och sjukvårdens resurser under pandemin är en erfarenhet vi gärna skulle ha varit utan, men den är samtidigt en påminnelse om hur snabbt förutsättningarna kan förändras för en i huvudsak väl fungerande hälso- och sjukvård.«

Inköp ska bestämmas av kvalitet och pris

Inköp ska bestämmas av kvalitet och pris

»Om det rör sig om enstaka avvikelser eller toppen av ett isberg vet vi inte, men att Sverige inte är befriat från korruption är nog rätt säkert.«

Tillgång till journalen är här för att stanna

Tillgång till journalen är här för att stanna

»Det vore därför bra om fler i vården visste vilken information patienterna har tillgång till.«

Unga läkare behöver stöd för en bra start

Unga läkare behöver stöd för en bra start

»Att vara en bra handledare ska vara en tung merit som premieras …« (1 kommentar)

Så klart ska vi utrota livmoderhalscancer!

Så klart ska vi utrota livmoderhalscancer!

»Enligt ansvariga för projektet kan livmoderhals­cancer i Sverige vara ett minne blott om bara några år – helt otroligt!«

Sjukvårdsfrågor i skymundan

Sjukvårdsfrågor i skymundan

»Nyckelfrågan är hur personal­flykten av framför allt sjuksköterskor ska stoppas.«

Patientsäkerhet är riskhantering

Patientsäkerhet är riskhantering

»Effektivt patientsäkerhetsarbete kan alltså beskrivas som dels en insikt om att varje vårdaktivitet innefattar risker, dels ett ansvar för att relevanta risker är kända samt att de är hanterade och sänkta till lägsta rimliga nivå.«

Läkarna – en röst för människors lika värde

Läkarna – en röst för människors lika värde

»Har jag glömt tidigare valrörelser, eller har begrepp som ›vi och de‹ fått ett starkare fotfäste de senaste åren?«

Delade hälsodata i EU – för en bättre sjukvård

Delade hälsodata i EU – för en bättre sjukvård

»Det är hög tid att även Sverige och övriga EU underlättar för patienter att dela data mellan vårdgivare ...«

Sommaren en tid för litterära upplevelser

Sommaren en tid för litterära upplevelser

»Jag tror att alla unga kollegor i dag kan känna igen sig i Bulgakovs utmaningar och lärdomar som nybliven läkare på landet för hundra år sedan.«

Hur lever vi längre?

Hur lever vi längre?

»... har ni hört talas om Roseto-effekten?«

Det finns mycket att glädjas åt

Det finns mycket att glädjas åt

»Vi ordnar även webbseminarier och kurser, och nu är det äntligen dags att ses fysiskt igen«

AI-analys av språk lovande för psykiatrin

AI-analys av språk lovande för psykiatrin

»Naturlig språkbehandling blir troligen snart ett hjälpmedel för kliniker att identifiera psykisk sjukdom...«

Ofta otacksam roll att vara chef

Ofta otacksam roll att vara chef

»Om du har en engagerad chef som gör ett bra jobb: glöm inte bort att visa din uppskattning …«

Rätten till abort – även under krig

Rätten till abort – även under krig

»För de drabbade som överlever och nu flyr kriget kan abort vara en förutsättning för ett framtida fungerande liv.« (2 kommentarer)

Hatten av för Region Kalmar län

Hatten av för Region Kalmar

»Genom ett långsiktigt arbete med fokus på kvalitet och utveckling, inte ekonomi och experiment, fortsätter man att ligga i topp i nästan vilken faktor som än studeras.«

Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn

Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn

»Det är sannolikt att många barn dyker upp i primärvård, på BVC eller i skolhälsovården.«

Demokrati och frihet – även en hälsofråga

Demokrati och frihet – även en hälsofråga

»Vi har alla ett ansvar för att hjälpa Ukraina i denna svåra tid.«

Sjukvård och akademi i dagens tider av kris

Sjukvård och akademi i dagens tider av kris

»För läkare behövs verklighetsnära övningar med olika scenarier inom bland annat traumatologi och smittspridning.«

Vi har en lång väg kvar innan vården flyger lika säkert

En lång väg kvar innan vården flyger lika säkert

»Skuldbeläggande föder rädsla, tystnad och osäkerhet som leder till tillbud och försämrad patientsäkerhet.«

1 2 3 25