Rätten till abort – även under krig

Rätten till abort – även under krig

»För de drabbade som överlever och nu flyr kriget kan abort vara en förutsättning för ett framtida fungerande liv.« (2 kommentarer)

Hatten av för Region Kalmar län

Hatten av för Region Kalmar

»Genom ett långsiktigt arbete med fokus på kvalitet och utveckling, inte ekonomi och experiment, fortsätter man att ligga i topp i nästan vilken faktor som än studeras.«

Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn

Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn

»Det är sannolikt att många barn dyker upp i primärvård, på BVC eller i skolhälsovården.«

Demokrati och frihet – även en hälsofråga

Demokrati och frihet – även en hälsofråga

»Vi har alla ett ansvar för att hjälpa Ukraina i denna svåra tid.«

Sjukvård och akademi i dagens tider av kris

Sjukvård och akademi i dagens tider av kris

»För läkare behövs verklighetsnära övningar med olika scenarier inom bland annat traumatologi och smittspridning.«

Vi har en lång väg kvar innan vården flyger lika säkert

En lång väg kvar innan vården flyger lika säkert

»Skuldbeläggande föder rädsla, tystnad och osäkerhet som leder till tillbud och försämrad patientsäkerhet.«

Strävan efter naturlig immunitet riskabel

Strävan efter naturlig immunitet riskabel

Det är en dålig idé att försöka dra på sig smittan med flit – särskilt om man inte är vaccinerad.

Global immunitet …

Global immunitet …

»Förhoppningsvis kan vi dock snart sluta skriva så mycket om covid-19, vilket jag ser fram emot.« (1 kommentar)

Att förskriva eller inte förskriva, det är frågan

Att förskriva eller inte förskriva, det är frågan

»Men för denna … så betydelsefulla analys … krävs tid och kontinuitet …«

Hur får man någon att tänka om?

Hur får man någon att tänka om?

»I en polariserad debatt med högt tonläge är det extra viktigt att verka för öppna sinnen.«

Samarbete för god förlossningsvård

Samarbete för god förlossningsvård

»Såväl nyutbildade barnmors­kor som nyutbildade läkare behöver mer erfarna kolleger att luta sig emot.« (1 kommentar)

Bättre att vara säker på att vara osäker …

Bättre att vara säker på att vara osäker …

»... det viktigaste är att erkänna osäkerheten och genom aktiva åtgärder reducera den.«

Lagom mycket panik kan behövas ibland

Lagom mycket panik kan behövas ibland

»I jämförelse med coronapandemin är dock klimatkrisen ett väsentligt större problem ...«

Tillgänglighet i vården – mer än väntetider

Tillgänglighet i vården – mer än väntetider

»Låga tillgänglighetsbarriärer är en förutsättning för god kvalitet i sjukvården …«

Kloka kliniska val

Kloka kliniska val

»En onödig undersökning eller behandling kostar inte bara tid och pengar. Den kan också vara direkt skadlig …«

Mjuka men viktiga värden i vården

Mjuka men viktiga värden i vården

»… riskerar försiffringen av vården att vi glömmer be­tydelsen av de etiska och mänskliga aspekterna …«

Behandla högt blodtryck bättre!

Behandla högt blodtryck bättre!

»Stora vinster i förbättrad folkhälsa skulle sannolikt kunna uppnås …«

Hundraåringen som finns kvar

Hundraåringen som finns kvar

»Jag tänker att vi borde ta tillfället i akt och stärka våra nordiska samarbeten.«

Rehabilitering behövs trots oklar diagnos

Rehabilitering behövs trots oklar diagnos

Ämnet är högaktuellt nu när postcovidsyndromet med långvariga eller sena symtom från olika organsystem efter covid-19 rapporteras i en oroande omfattning här i Sverige och internationellt.

Vaccin mot vaccinskepsis ännu ej i sikte

Vaccin mot vaccinskepsis ännu ej i sikte

»Boten mot vaccinmisstro är dock inte att dumförklara motparten.« (1 kommentar)

1 2 3 24