Två fromma förhoppningar

Två fromma förhoppningar

»Kärnan i det medicinska arbetet ... har fungerat mycket väl ...«

Det ljusnar …

Det ljusnar …

»Artikeln är ett exempel på när sjukdomar och skador, som tidi­gare inte har beskrivits eller funnits, förmed­­las till läkarkåren …«

Ungas lärande en grund för samhällsutveckling

Ungas lärande en grund för samhällsutveckling

»Läkare som visar intresse för ungas lärande och vad kunskap kan betyda kan påverka synen på utbildning och även framtida yrkesvägval.«

Läkemedelslagen behöver diskuteras

Läkemedelslagen behöver diskuteras

»… det är den typen av studier som sjukvården och, i det här fallet, hela samhället efter­lyser.«

Gammal är äldst – insulinet står sig än

Gammal är äldst – insulinet står sig än

»Man kan imponeras av hur snabbt, även med dagens mått mätt, man kunde skala upp produktions­takten.«

Det är absolut inte över ännu

Det är absolut inte över ännu

»... jag anser att man hellre kontinuerligt bör utvärdera för att kunna hantera den akuta situationen ...«

Medförfattare – att vara eller inte?

Medförfattare – att vara eller inte?

»En känslig fråga som kan leda till konflikter efter submittering och publicering handlar om vem som bjudits in som medförfattare.«

Alla gör fel, men inte alla berättar om det

Alla gör fel, men inte alla berättar om det

»Ledningar mås­­te visa … att rapporteringarna faktiskt leder till åtgärder.«

Covid-19 orsakar PTSD på olika sätt

Covid-19 orsakar PTSD på olika sätt

Aktuella studier pekar på att vårdpersonal som arbetar med de svårast covidsjuka löper ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa och PTSD.

Intimkirurgi har sällan medicinsk indikation

Intimkirurgi har sällan medicinsk indikation

»Sällan erbjuds liknande åtgärder för mäns underliv …«

När det inte går som förväntat…

När det inte går som förväntat…

»Variansanalys visade att sänkt 'failure to rescue' förklarade 64 procent av sänkningen av mortalitet.« (1 kommentar)

Dålig hörsamhet till rekommendationer

Dålig hörsamhet till rekommendationer

»’Bör’ kan åtminst­one bytas ut mot ’ska’, även om tvingande lagar saknas.«

Riskkommunikation under epidemierna

Riskkommunikation under epidemierna

»... information som förmedlas från myndigheter, sjukvård, medicinska forskare och medier måste vara transparent, tydlig och kontextuellt anpassad för att vara effektiv.«

En ordinationslista för en säkrare vård

En ordinationslista för en säkrare vård

»Att tänka helt nytt om läkemedelslistan vore att i stället bygga en samlad ordinationslista, utan hänsyn till var i vården ordinationen görs.«

Ett nytt och bättre år

Ett nytt och bättre år

»Många olika förändringar kommer att behövas för att få en långsiktigt förbättrad patientsäkerhet och kvalitet inom äldrevården.«

En annorlunda jul

En annorlunda jul

»Jag hoppas att även de som arbetar på sjukvårdsgolvet kan få en rimlig julledighet …«

Jag håller nog på att bli zoomifierad

Jag håller nog på att bli zoomifierad

»En av de copingstrategier som lyfts fram är kollegialt stöd.«

Låt inte den andra vågen släcka glöden

Låt inte den andra vågen släcka glöden

»Glöd behöver dock underhållas … Måtte inte arbetsgivarna glömma det nu …«

Individuellt anpassad behandling hjälper fler

Individuellt anpassad behandling hjälper fler

»Med en djupare kunskap om patienten kan behandlingen förfinas och fler troligen bli hjälpta.«

Val med betydelse för hälsa och vetenskap

Val med betydelse för hälsa och vetenskap

»Skillnaderna mellan kandidaternas politik i olika hälsofrågor är stora vad gäller tillgång till vård, abortfrågan och vapenlagar …«

1 2 3 23