Efter ett kort påsklov i härligt vårväder har många av oss nu återvänt till kliniskt arbete, forskning, undervisning eller studier. Ofta ska dessa arbetsuppgifter kombineras på ett bra sätt. Ronden har trots (eller kanske på grund av) att den är en väletablerad företeelse ibland varit ifrågasatt. Alternativa varianter för kommunikation vårdgivare sins-emellan och med patienter finns, men på de flesta kliniker används nog ronden i mer eller mindre traditionell form.
En artikel i BMJ (2009;338:a1930) tar upp hur ronden kan utnyttjas för undervisning. Även om rondens huvudfunktion är en annan och tiden ofta är pressad finns goda möjligheter att kombinera olika aktiviteter. Här är inte plats att ta upp innehållet i artikeln i detalj, men för alla som går rond i närvaro av studenter eller läkare under utbildning finns många guldkorn att hitta.
Den kliniska undervisningen sprids till allt fler enheter. Exempel på detta är den regionaliserade läkarutbildningen i Norrland, som nyligen beskrivits i Läkartidningen, och utlokalisering av den verksamhetsförlagda undervisningen runt de flesta universitetsorter i syfte att undvika »kandidatträngsel« på universitetsklinikerna. Allt fler kollegor i klinisk verksamhet kommer därigenom att delta i läkarutbildningen.

Att handleda blivande kollegor är ett naturligt inslag i läkargärningen, men tyvärr visar vi ofta inte det engagemang som är önskvärt. Det behövs vanligen inte så mycket tid för att väcka intresse och nyfikenhet hos studenter. Deras tacksamhet för att engageras på ett aktivt sätt är ofta påtaglig.
Artikeln i BMJ bjuder på några bra tips om små åtgärder som gör ronden till ett tillfälle att förkovra inte bara omgivningen utan även sig själv.
Lycka till!