Nu vet vi. Den nya influensan kommer att härja i höst. Men vår beredskap är god. Skeppslaster med vaccin är på väg mot landets gränser. Planer smids. Vi kommer att vara beredda. Jag vet inte om det beror på sommarledighetens lättja, psykologiska försvarsmekanismer eller lyckad retorik, men sprids det inte en bedräglig känsla av trygghet inför höstens epidemi? Att det kommer att räcka med ett par vaccinsprutor och rena händer för att slippa undan?
Det är svårt att göra träffsäkra förutsägelser när det gäller ett muterande virus, men Smittskyddsinstitutets datasimuleringar tyder på att de flesta av oss kommer att beröras, privat och i arbetslivet. Även ett mindre aggressivt virus beräknas leda till att 430 000 insjuknar och att 1 500 dör, trots att storskalig vaccination inleds så fort vaccinet levererats. Akutsjukvården kommer att belastas hårt, främst på grund av att den nya influensan också kommer att skörda offer bland barn och vuxna. Smittskyddsinstitutet uppskattar att hälften av dödsfallen kommer att återfinnas bland personer i arbetsför ålder mellan 25 och 65 år.

Sjukvården är van att arbeta med komplicerade problem. Men i höst räcker inte flexibilitet och uppfinningsrikedom hos lojal personal. Strategin för höstens försvar mot den nya influensan bygger på vaccination av 90 procent av landets befolkning och det yttersta ansvaret för genomförandet av sådan insats ligger på regeringen.
Åke Örtqvist, smittskyddsläkare i Stockholms län, varnar för att regering och landsting ännu inte kommit överens om de ekonomiska förutsättningarna och att detta kan leda till att vaccinationsarbetet försenas (DN debatt 21/7 2009). Enligt Smittskyddsinstitutets datasimuleringar är det just ett sådant scenario som måste undvikas för att inte antalet sjuka och döda i den nya influensan ska riskera att mångdubblas.