Det var inte bättre förr när folk gjorde som de blev tillsagda. Vår rätt att välja själv är bra och något sjukvården inte alltid re­spekterar. Men, en självcentrerad tid parad med gränslösa möjligheter att exponera egot, det kan vara en malign kombination. Prova att googla på »vaccin mot svininfluensa«. Av den knappa halvmiljonen träffar är majoriteten inte direkt evidensbaserade.
Dagens Nyheter drog sitt strå till stacken med en enkät till alla riksdagsledamöter, med frågan om de skulle vaccinera sig.
Det officiella Sveriges linje är som bekant att alla som kan bör ta sprutan. Men våra folkvalda är som folk är mest, bara 73 procent sa ja till vaccinet. Ett pikant faktum var att Vänsterpartiets ledamöter var mest skeptiska.
Själva poängen med stora vaccinationsprogram (oavsett vilket) handlar ju mindre om individen och mer om kollektivet. Om en större del av flocken har immunitet, desto mindre spelrum får sjukdomen. Att vaccinera sig är som en solidaritetshandling, något som just Vänsterpartiet annars brukar vurma för.

Själv tänker jag göra som Smittskydds-Sverige säger. Det känns, kort sagt, lite övermaga att ifrågasätta ett råd givet av människor vars jobb varit att nagelfara all tillgänglig kunskap och erfarenhet om nya in­fluensan. Jag har svårt att se hur jag själv, van vid labyrinter i medicinska databaser, skulle kunna fatta ett mer välgrundat beslut än Linde, Tegnell & Co.
Hur stora medicinska vinster vi kommer att hämta hem med massvaccination, det återstår däremot att se. Facit får vi först när vi kan titta i backspegeln.

Reflexionen citerad i Tidningskrönikan den 9 november

Lyssna: http://www.sr.se/webbradio/?id=2043949&type=db