Behovet av bra IT-stöd i läkararbetet har ökat parallellt med den ökade kunskapsmassa vi har att hantera. För en allmänläkare är det en svår – för att inte säga omöjlig – uppgift att hålla sig uppdaterad inom alla fält i medicinen. Information om framsteg inom diagnostik och behandling bör nå praktiserande läkare så snabbt som möjligt till patienternas fromma och på ett lättillgängligt sätt.
För två veckor sedan beskrev Terje Johannessen här i Läkartidningen (LT nr 48/2009) NEL (Norsk elektronisk legehåndbok), som finns tillgänglig via . Läsarna rekommenderas varmt att besöka webbplatsen, som är kommersiellt obunden. Det är en mycket bra informationskälla om man önskar uppdatera sig på ett område eller söker en specifik kunskap.
Handboken innehåller även patientinformation för de flesta åkommor. Här är naturligtvis det norska språket ett visst hinder för praktisk användning i Sverige.
Danmark samarbetar redan med NEL
med en egen redaktion. Det vore naturligt om även Sverige skulle ta del i detta samarbete, vilket vi inbjudits till. Översättning av materialet till svenska och anpassning till eventuella lokala riktlinjer är rimligen en mycket god investering för effektivare och bättre patientvård som SKL med flera intressenter borde engagera sig i.
Kanske har vi snart en skandinavisk elektronisk läkarhandbok. n