Under de senaste trettio åren har mer än hundra randomiserade kontrollerade studier visat att psykoterapi är en effektiv behandlingsmetod vid depression. Metaanalyser har entydigt slagit fast måttliga till stora behandlingseffekter jämförbara med effekten av farmakologisk behandling.
För något år sedan publicerades två meta-analyser rörande effekten av farmakologisk behandling vid depression.
Analyserna visade att behandlingseffekterna var överskattade till följd av publiceringsbias, alltså tendensen att fler studier som visar på stor behandlingseffekt publiceras än sådana som visar på sämre behandlingseffekt.
Hur är det med den saken när det gäller psykoterapeutisk behandling? Den frågan belyses i en intressant och pedagogiskt skriven artikel publicerad i marsnumret av British Journal of Psychiatry (2010;196:173-8). Där visar författarna i en metaanalys som omfattar 117 kontrollerade studier att även effekten av psykoterapeutisk behandling tycks överskattad till följd av just publiceringsbias.

Vad lär vi av detta? Jo, att två av våra viktigaste och mest använda behandlingsstrategier när det gäller depres­sion inte är fullt så effektiva som man skulle önska.
Författarna har flera kloka synpunkter; dels uppmanas forskare att anmäla sina studier till register för kliniska prövningar så att undersökningar av publiceringsbias underlättas, dels bör denna kunskap stimulera forskningssatsningar som syftar till att förfina befintliga behandlingsmetoder. På så vis kan vi få mer kunskap om vilken behandling som är mest effektiv för vilken patient och kanske till och med finna nya och mer effektiva behandlingsmetoder vid depression.