Enligt Wikipedia är en vision ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och den behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet. Hur ser då visionerna ut i svensk sjukvård?
Efter att ha gjort en osystematisk sökning på svenska sjukvårdinrättningars webbplatser anar man med vilken vånda de värkts fram. De är heller inte särskilt lätta att återfinna, dolda under rubriker som »Om oss«. Bara några få visar upp sin vision på startsidan.
Den som gissar att den vanligaste visionen är »patienten i centrum« har totalt fel. Den finns bara för ett sjukhus, som för övrigt ännu inte finns (Nya Karolinska sjukhuset). Det gamla Karolinska tycks inte ha samma intresse för patienten: »Framtidens sjukvård genom vetenskap och utveckling«. Liknande formuleringar återfinns hos andra universitetssjukhus: »sjukvård, forskning, utveckling och utbildning med högsta kvalitet« (Göteborg), »vård och vetenskap i samverkan« (Örebro).
I en del landsting formuleras visioner på en högre nivå och blir då mer inriktade mot hälsovård som till exempel »H-län – Hälsolänet – för ett friskare, tryggare och rikare liv«, »Liv och hälsa i Västernorrland« eller »ett gott liv i ett livskraftigt län« (Kronoberg).

Några sjukhus formulerar sig mer konkret, Danderyds sjukhus ser sig som »Norra Stockholms akutsjukhus – vänligt och proffsigt, smidigt och säkert«. Den innehåller en avgränsning och fyra mätbara mål.
Mer blygsam är man i Varberg med »lite bättre på alla sätt«. Södersjukhusets »För patienten – med patienten« ger tydligt fokus, men ännu tydligare är Torsbys: »att skapa ett sjukhus där vi själva kan tänka oss att vara patienter«.